Ad fontes! 2019

Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza do zapoznania się z tegorocznymi pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego".

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 24 prace, w tym 14 w ramach I kategorii wiekowej klas 4-6 szkoły podstawowej, 8 prac w II kategorii wiekowej klas 7-8 szkoły podstawowej i 3 klas gimnazjum oraz 2 prace w kategorii szkół średnich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 55 uczestników, w tym 30 z I kat., 19 z II kat. i 6 z III kat.

Zadanie polegało na opracowaniu trzech tematów, z pięciu propozycji:

  • Archiwum Państwowe w Kaliszu za 25 lat - moja wizja przyszłości placówki
  • Tadeusz Kulisiewicz - w 120. rocznicę urodzin
  • projekt Kaliskiego Archiwum Filmowego oczami dzieci i młodzieży - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
  • Moje Archiwum Rodzinne - prezentacja historii rodziny w oparciu o archiwalia
  • Straceni w kaliskim więzieniu - sylwetki ofiar politycznych

Najpopularniejszym tematem był ten związany z osobą Tadeusza Kulisiewicza - opracowano go 24 razy. Na drugim miejscu uplasował się temat straconych w kaliskim więzieniu - opracowano go 19 razy. 12 razy uczniowie przedstawiali swoje archiwum rodzinne, 10 razy snuli wizję przyszłości Archiwum Państwowego w Kaliszu. 7 razy zdecydowano się na przygotowanie Kaliskiego Archiwum Filmowego. Najwięcej prac ma tradycyjny charakter - są to albumy, plakaty, zapisane księgi. Niesłabnąca popularnością już od kilku lat cieszą się makiety. Czasami już sam temat wymuszał wykorzystanie określonej formy przekazu. W przypadku Kaliskiego Archiwum Filmowego mamy więc do czynienia z nagraniem filmowym - wywiadem przeprowadzonym ze świadkiem wydarzeń II wojny światowej. Z pomocy multimediów korzystano także przy opracowaniu innych tematów. Pojawiły się prezentacje multimedialne, nagrania dźwiękowe oraz krótkie filmy dokumentujące nawiązujące m. in. do banneru powieszonego na gmachu kaliskiego więzienia.

W I kat. wiekowej Jury zdecydowało się przyznać Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza dla 3 osób, w II kat. wiekowej dla 2 osób, w III kat. wiekowej dla 3 osób. Nagroda Starosty Kaliskiego w kat. I została przyznana 3 osobom, w kat. II również 3 osobom. Nie przyznano Nagrody Starosty Kaliskiego w III kat. wiekowej. Wyjątkowo Jury zdecydowało się przyznać Nagrodę Specjalną dla najlepszej pracy na temat straconych w kaliskim więzieniu - dla 1 osoby oraz dla najlepszej pracy dotyczącej osoby i działalności Tadeusza Kulisiewicza - dla 3 osób. Przyznaliśmy także Nagrody Główne sponsorowane przez instytucje związane z działalnością naukową i kulturalną - w kat. I łącznie dla 8 osób, w kat. II łącznie dla 6 osób i w kat. III dla 3 osób. Oprócz tego ustanowiono dwa wyróżnienia łącznia dla 5 osób.

Poszczególne prace zostały zebrane w ramach przyznanych nagród i wyróżnień. W celu zapoznania się z ekspozycją, prosimy wejść w interesujący Państwa link poniżej.