Ad fontes! 2019 - Nagrody Główne

Nagrodę Główną Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w kat. I otrzymały: Karolina Pryczek i Sofiya Tustanivska z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Uczennice sporządziły makietę prezentującą przyszłą siedzibę archiwum, która wpisuje się w otoczenie przyrody. Oddano także plakat przedstawiający losy ukraińskiej rodziny, wywiezionej na Syberię. Dołączono archiwalia na temat brata pradziadka, który był bohaterem narodowym wyzwoleńczej walki Ukrainy. Temat Kulisiewicza reprezentuje plakat, w centrum którego jest szkic twarzy artysty.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w kat. I otrzymały: Sandra Bachor, Amelia Radgowska i Gabriela Stępień z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Odnośnie straconych opracowano album w odcieniach szarości z rysunkami Władysława Kościelniaka. Są także wizerunki straconych za kratami więzienia. W ramach KAF przeprowadzono wywiad z Cecylią Bochen ze Świerczyny na temat m. in. zaopatrzenia w żywność w okresie okupacji. Uczennice sporządziły także plakat pt. "Kalisz w twórczości Tadeusza Kulisiewicza".

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w kat. I otrzymują: Barbara Cierniak, Zofia Wachłaczenko z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Uczennice przygotowały plakat przedstawiający archiwum w 1950, 2019 i 2044 r. Widać różnicę w funkcjonowaniu placówki. Zamiast dokumentów dominującą rolę odgrywają nośniki cyfrowe. Odnośnie Kulisiewicza na korkowej tablicy w formie notatek ulokowano różne fakty z życia artysty. Wszystko połączono symboliczną nicią. Oddano także makietę więzienia, na którego murach widnieją biogramy i fotografie Jabłkowskiego i Glabiszewskiego.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu w kat. I otrzymuje Igor Kubasik z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Uczeń przygotował kartonowy album ze zdjęciami więzienia i biogramem Ziemowita Glabiszewskiego i Józefa Witmana. Odnośnie archiwum rodzinnego opracował album o ppłk. Janie Kłysiaku. Na temat Kulisiewicza oddano plakat z wklejonymi zdjęciami i tekstem.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Archiwum Państwowego w Kaliszu w kat. II otrzymały: Wiktoria Borowiak, Oliwia Korzańska i Aleksandra Stępień z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Uczennice wydały numer "Gazety Kaliskiej" poświęcony Wojciechowi Jabłkowskiemu oraz album o rodzinie Krawczykowskich, w którym zawarto wiele archiwaliów z zasobu APP i APP. Odnośnie Kulisiewicza sporządzono plakat charakteryzujący podróże zagraniczne artysty.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kat. II otrzymały: Natalia Zgarda, Aleksandra Szewczyk i Oliwia Suchecka ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Bernadetta Blek, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk

Uczennice wykonały kartonowy album z sylwetkami ofiar politycznych. Do tego oddano plakat w antyramie ze szkicem twarzy Kulisiewicza i cytatem o celowości jego twórczości. Pracę dopełnia makieta budynku archiwum.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Główną Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu otrzymują: Marcelina Klupśch, Aleksandra Olszanowska i Wiktoria Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Remigiusz Przybył, dyrektor szkoły: Urszula Janczar

Uczennice wykonały makietę budynków, w których ulokowano APK, Archiwum Filmowe, Szkołę Archiwalną i Archiwum Akt Dawnych. Pracę o Kulisiewiczu stanowi album oprawiony w deski zawierający biogram artysty oraz zdjęcia prac. Na płycie CD nagrano film przedstawiający historię danej rodziny w dokumentach. Zawarto akty metrykalne, książeczki wojskowe i legitymacje.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!