Ad fontes! 2019 - Nagrody Specjalne

Nagrodę Specjalną Archiwum Państwowego w Kaliszu za najlepszą pracę na temat straconych w kaliskim więzieniu w kat. I otrzymał: Wiktor Pior z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Uczeń nakręcił film i udostępnił go w serwisie www.youtube.pl. Pełni on rolę narratora opowiadając historię więzienia i skupiając się m. in. na bannerze referuje dzieje straconych. Film jest opatrzony żywym i ciekawym komentarzem.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagrodę Specjalną Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej za najlepszą pracę na temat Tadeusza Kulisiewicza w kat. I otrzymali: Wiktor Antoniak, Olga Kwiecińska i Michał Jabłoński z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Na sztywnej płycie uczniowie ulokowali portret artysty wykonany z gliny i przyozdobiony rysunkami wykonanymi własnoręcznie. Praca wymagała dużego wkładu czasu i pomysłowości.

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!