Ad fontes! 2022 - Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół podstawowych

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Marlena Klaska, Oliwia Tułacz i Gabriela Wąsik ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach – opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół średnich

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół średnich otrzymali: Justyna Nawrotkiewicz i Kacper Kurczewski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu – opiekun Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły Agnieszka Korotczuk

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!