Ad fontes! 2022 - Nagrody Starosty Kaliskiego

Nagroda Starosty Kaliskiego w kategorii szkół podstawowych

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół podstawowych zdobyła Julia Gmyrek ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu – opiekun Joanna Musiał-Gałdusińska, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!

Nagroda Starosty Kaliskiego w kategorii szkół średnich

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kategorii szkół średnich zdobyli: Katarzyna Maciejewska, Hanna Bendykowska i Martyna Tregonow z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu – opiekun: Paulina Marciniak, dyrektor szkoły: Beata Szulc

Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes! Uroczyste podsumowanie konkursu Ad fontes!