Zaginięcia, porwania

Wystawa on-line
Artykuł o zaginięciu dwóch młodych dziewczyn w Kamieńsku. "Kaliski głos poranny" z 18 lipca 1931 r.
APK, Varia, sygn. 96, s. 6
Wystawa on-line
Wzmianka o uprowadzeniu 15-latki w Kaliszu zamieszczona w raporcie sytuacyjnym Komendy Policji Państwowej Powiatu Kaliskiego o przestępstwach popełnianych w czasie od 17 do 19 lutego 1930 r.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 48
Wystawa on-line
Zgłoszenie zaginięcia 16-latka mieszkającego na stancji w Kaliszu zamieszczone w raporcie sytuacyjnym Komendy Policji Państwowej Powiatu Kaliskiego o przestępstwach popełnianych w czasie od 7 do 8 marca 1930 r.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 57
Wystawa on-line
Zgłoszenie zaginięcia 13-latka, który wyszedł z domu wraz ze swoim wujem w celu poszukiwania pracy, zamieszczone w raporcie sytuacyjnym o przestępstwach popełnionych w czasie od 12 do 15 września 1930 r.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 111