Archiwalia z dreszczem i spod ciemnej gwiazdy

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z niecodzienną wystawą on-line pt. "Archiwalia z dreszczem i spod ciemnej gwiazdy". Tym razem wyeksponowano archiwalia, które ukazują często tę gorszą stronę ludzkiej natury i charakteru. Można by rzec, że niezależnie od czasów, nasze życie to ciągła walka dobra ze złem...

Ekspozycja składa się z 7 kategorii, które charakteryzują najczęstsze przypadki przykrych zdarzeń XIX i XX w. Są to: zaginięcia, porwania; nieszczęśliwe wypadki (spowodowane często ludzką głupotą); samobójstwa i zabójstwa; napady, chuligaństwo, włóczęgostwo; kradzieże; nierząd i prostytucja; pijaństwo. Aż się ciśnie na usta skojarzenie w niektórych przypadkach z listą siedmiu grzechów głównych… W sumie prezentujemy 54 skany przynależne do 44 obiektów. Pochodzą one z prasy lokalnej zarchiwizowanej w bibliotece Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz z następujących zespołów: Varia; Starostwo Powiatowe w Kaliszu; Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kaliszu; Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kościelec; Akta miasta Kalisza; Akta miasta Sulmierzyce; Komunalna Kasa Oszczędności miasta Kalisza; Akta miasta Kępna; Starostwo Powiatowe w Krotoszynie; Akta miasta Pleszewa; Naczelnik Powiatu Kaliskiego. Najstarsze prezentowane archiwalia pochodzą z 1886 r. i zostały zamieszczone w gazecie "Kaliszanin". Są to: opis wypadku karawanu wiozącego trumnę na cmentarz tyniecki w Kaliszu i artykuł opisujący przydatność kamery dezynfekcyjnej w Kaliszu w nawiązaniu do upiornych zdarzeń z Chełmna, gdzie skradzioną z grobów odzież sprzedawano ponownie w sklepach. Najmłodsza informacja pochodzi z 1948 r. i opisuje przypadek utonięcia w torfowisku rodziców pana młodego w drodze na wesele ("Kurier Kaliski"). Materiały prezentowane to wycinki artykułów prasowych, dokumenty urzędowe oraz nieliczny, aczkolwiek bardzo ciekawy materiał ikonograficzny. Zaliczają się do nich fotografie zbiorowe kaliskich prostytutek z lat 1915-1918 oraz udokumentowany stan zniszczonego w działaniach wojennych i rozkradzionego skarbca Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Kalisza z lutego 1945 r.