Napady, chuligaństwo, włóczęgostwo

Wystawa on-line
Artykuł na temat napadu brata na rodzinę siostry pod Wieluniem. "ABC. Pismo codzienne informuje wszystkich i wszystkiem", nr 277 z 23 września 1931 r.
APK, Varia, sygn. 103. s. 6
Wystawa on-line
Informacja o napadzie rabunkowym na adwokata Rudzkiego z Wielunia. "Gazeta Kaliska. Organ Ziemi Kaliskiej", nr 294 z 15 grudnia 1907 r.
Biblioteka APK
Wystawa on-line
Występki małych chuliganów nie są wyłącznie znakiem naszych czasów. "Gazeta Kaliska. Pismo codzienne, polityczne, społeczne i ekonomiczne", nr 290 z 21 października 1905 r.
Biblioteka APK
Wystawa on-line
Wykaz statystyczny przestępczości za miesiąc grudzień 1921 r. sporządzony przez Posterunek Policji Państwowej Powiatu Kaliskiego w Stawie.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 1
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 1937 r. w sprawie wymuszania przez włóczęgów datków poprzez pogróżki oraz kradzieży przez nich dokonywanych.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 184, k. 16-16v
Wystawa on-line Wystawa on-line
Pismo wójta gminy Zborów do Starosty Powiatowego w Kaliszu z 1937 r. w sprawie wymuszania przez lokalnych włóczęgów pomocy finansowej.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 184, k. 26-26v
Wystawa on-line
Wzmianka o natarczywym zatrzymywaniu pasażerów przez żebrzącego na trakcie kalisko-łódzkim. "Kaliszanin. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic" z 8 listopada 1889 r.
Biblioteka APK