Kradzieże

Wystawa on-line
Pismo Komendy Policji Państwowej Powiatu Kaliskiego z 14 marca 1930 r. informujące o kradzieży dokonanej w sklepie zegarmistrza kaliskiego Jakuba Frydmana przy ul. Marszałka Piłsudskiego.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 59
Wystawa on-line
Informacja z 22 marca 1930 r. o zgłoszeniu przez Magdalenę Lewańską na Posterunku Policji Powiatowej w Koźminku kradzieży bielizny ze strychu.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 62
Wystawa on-line
Meldunek z 28 kwietnia 1930 r. o kradzieży w Kaliszu roweru męskiego należącego do Stefana Tafla.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 72
Wystawa on-line
Informacja o tym, że w kwietniu 1930 r., na stacji autobusowej w Kaliszu, okradziono Cecylię Grzegorowską zamieszkałą w Topoli Małej.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 72
Wystawa on-line
Meldunek o kradzieży z mieszkania Antoniny Szyszki z Kalisza bielizny o wartości ogólnej 20 zł.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 74
Wystawa on-line
Opis kradzieży dokonanej na dziedzińcu Hotelu "Europa" w Kaliszu w czerwcu 1930 r.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 83
Wystawa on-line
Opis kradzieży żywności dokonanej we wsi Krzyżówki w lipcu 1930 r.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 175, k. 89
Wystawa on-line
Prośba Dozoru Kościelnego w Sulmierzycach z 29 listopada 1933 r. do Starosty Powiatowego w Ostrowie o zezwolenie na noszenie i posiadanie broni palnej na okaziciela przez miejscowego księdza proboszcza w obawie przed napadem i rabunkiem.
APK, Akta miasta Sulmierzyce, sygn. 847, k. 36
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Fotografie z lutego 1945 r. przedstawiające otwarty i rozkradziony w czasie działań wojennych skarbiec Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Kalisza.
APK, Komunalna Kasa Oszczędności miasta Kalisza, sygn. 4
Wystawa on-line
Artykuł opisujący przydatność kamery dezynfekcyjnej w przypadku ponownej sprzedaży odzieży skradzionej z... grobów na cmentarzach. "Kaliszanin. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic" z 11 czerwca 1886 r.
Biblioteka APK
Wystawa on-line
Ogłoszenie o kradzieży biżuterii zamieszczone w "Gazecie Kaliskiej Informacyjno-Anonsowej" z 7 stycznia 1895 r.
Biblioteka APK