Samobójstwa i zabójstwa

Wystawa on-line
Informacja prasowa o samobójstwie zakochanej pary. "Gazeta kaliska", nr 109 z 21 kwietnia 1936 r.
APK, Varia, sygn. 95
Wystawa on-line
Notatka na temat ugodzenia syna nożem przez ojca podczas rodzinnej sprzeczki. "Express Kaliski" z 27 marca 1937 r.
APK, Varia, sygn. 98, s. 1
Wystawa on-line
Fragment sprawozdania miesięcznego z 1936 r. Wydziału Śledczego Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Kaliszu.
APK, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kaliszu, sygn. 8, s. 228
Wystawa on-line
Informacja o samobójstwie dokonanym przez porzuconego przez żonę męża. "Kurier Kaliski", Nr 311 z 12 listopada 1947 r.
Biblioteka APK
Wystawa on-line
Akt urodzenia Józefa Pachołka - gangstera praktykującego ponoć u samego Al`a Capone. Józef Pachołek wraz ze swoim gangiem siał postrach w Kaliszu w latach 30-tych XX w. Wbrew powszechnie panującym opiniom, Józef Pachołek urodził się nie w Kaliszu, lecz w Słuszkowie (parafia Kościelec) 26 lutego 1890 r.
APK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kościelec, sygn. 119, s. 13, akt nr 26
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Karta meldunkowa indywidualna Józefa Pachołka - gangstera działającego w Kaliszu w dwudziestoleciu międzywojennym. Za liczne rozboje i zbrodnie sąd skazał go 12 lipca 1932 r. na śmierć przez powieszenie. W procesie oskarżał go wiceprokurator Sądu Okręgowego w Kaliszu Fortunat Gzowski. Wedle zapisów na karcie meldunkowej wyrok wykonano jeszcze tego samego dnia w kaliskim więzieniu. Prasa regionalna z 1932 r. podaje także inne daty egzekucji - 13 lub 14 lipca 1932 r.
APK, Akta miasta Kalisza, sygn. 4434
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Karta meldunkowa indywidualna Kazimierza Pachołka - przyrodniego młodszego brata gangstera Józefa Pachołka. Kazimierz Pachołek był członkiem gangu dokonującego licznych zbrodni i rozbojów w Kaliszu w okresie międzywojennym. W procesie bandy jego brat Józef został skazany na śmierć. Wedle zapisów karty meldunkowej, 30 sierpnia 1932 r. Kazimierza skazano na 12 lat ciężkiego więzienia. Tymczasem ówczesna prasa relacjonująca proces w artykułach z 13 lipca 1932 r. podawała, że Kazimierz 12 lipca 1932 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Kaliszu na dożywocie.
APK, Akta miasta Kalisza, sygn. 4434