Nieszczęśliwe wypadki

Wystawa on-line
Informacja o wypadku pod Godzieszami zamieszczona w gazecie "Kaliski głos poranny" z 18 lipca 1931 r.
APK, Varia, sygn. 96, s. 12
Wystawa on-line
Informacja prasowa o nieszczęśliwym wypadku pewnej kobiety, która połknęła własną protezę zębową. "ABC. Pismo codzienne informuje wszystkich i wszystkiem", nr 277 z 23 września 1931 r.
APK, Varia, sygn. 103. s. 2
Wystawa on-line
Opis wypadku karawanu wiozącego trumnę na cmentarz tyniecki w Kaliszu. "Kaliszanin. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic" z 7 września 1886 r.
Biblioteka APK
Wystawa on-line
Tajemniczy wypadek w domu małżeństwa z Dobrzeca. "Gazeta Kaliska. Pismo codzienne, polityczne, społeczne i ekonomiczne", nr 280 z 24 listopada 1901 r.
Biblioteka APK
Wystawa on-line
Nieszczęśliwy wypadek pracownika poczty w drodze z Pabianic do Kalisza... "Gazeta Kaliska. Pismo codzienne, polityczne, społeczne i ekonomiczne", nr 214 z 9 września 1900 r.
Biblioteka APK
Wystawa on-line
Informacja na temat zwyrodnienia obyczajów na pewnym weselu we wsi Psary...
"Gazeta Kaliska. Pismo codzienne, polityczne, społeczne i ekonomiczne", nr 276 z 23 listopada 1899 r.
Biblioteka APK
Wystawa on-line
Informacja o utonięciu w torfowisku rodziców pana młodego w drodze na wesele swojego syna zamieszczona w "Kurierze Kaliskim" z 29 grudnia 1948 r.
Biblioteka APK