Gaukinderheim w Kaliszu (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu)

Budynek Gaukinderheim w Kaliszu
Budynek Gaukinderheim w Kaliszu - okres powojenny
SpuściznaTadeusza Martyna, syg. 147
Dzieci przebywające w Gaukinderheim w Kaliszu
Dzieci przebywające w Gaukinderheim w Kaliszu
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 148
Dzieci przebywające w Gaukinderheim w Kaliszu
Dzieci przebywające w Gaukinderheim w Kaliszu
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 148
Dzieci przebywające w Gaukinderheim w Kaliszu
Dzieci przebywające w Gaukinderheim w Kaliszu
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 148
Aktualne adresy polskich dzieci siłą odebranych rodzicom
Spisane przez Marię Pinczewską aktualne adresy polskich dzieci siłą odebranych rodzicom
Notatki Marii Pinczewskiej - pośredniczącej w wymianie korespondencji - listy adresy dzieci i ich rodzin,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 150
Aktualne adresy polskich dzieci siłą odebranych rodzicom
Spisane przez Marię Pinczewską aktualne adresy polskich dzieci siłą odebranych rodzicom
Notatki Marii Pinczewskiej - pośredniczącej w wymianie korespondencji - listy adresy dzieci i ich rodzin,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 150
Aktualne adresy polskich dzieci siłą odebranych rodzicom
Spisane przez Marię Pinczewską aktualne adresy polskich dzieci siłą odebranych rodzicom
Notatki Marii Pinczewskiej - pośredniczącej w wymianie korespondencji - listy adresy dzieci i ich rodzin,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 150
Aktualne adresy polskich dzieci siłą odebranych rodzicom
Spisane przez Marię Pinczewską aktualne adresy polskich dzieci siłą odebranych rodzicom
Notatki Marii Pinczewskiej - pośredniczącej w wymianie korespondencji - listy adresy dzieci i ich rodzin,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 150
Wykaz dzieci przebywających w Gaukinderheim
Wykaz dzieci przebywających w Gaukinderheim,
Dzieci przebywające podczas okupacji w Gaukinderheim w Kaliszu oraz korespondencja dzieci poszukiwanych,
Akta miasta Kalisza, sygn 61, s. 5
Wykaz personelu Gaukinderheim
Wykaz personelu Gaukinderheim
Dzieci przebywające podczas okupacji w Gaukinderheim w Kaliszu oraz korespondencja dzieci poszukiwanych,
Akta miasta Kalisza, sygn 61, s. 4
Zarządzenie
Zarządzenie dotyczące meldunków dzieci w Gaukinderheim,
Dzieci przebywające podczas okupacji w Gaukinderheim w Kaliszu oraz korespondencja dzieci poszukiwanych,
Akta miasta Kalisza, sygn 61, s. 3
Protokół
Protokół z przesłuchania Marii Pinczewskiej, opiekunki w Gaukinderheim,
Protokoły z przesłuchań świadków - dzieci i personelu Gaukinderheim w Kaliszu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 155 s 6 i s. 7
Protokół
Protokół z przesłuchania Marii Pinczewskiej, opiekunki w Gaukinderheim,
Protokoły z przesłuchań świadków - dzieci i personelu Gaukinderheim w Kaliszu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 155 s 6 i s. 7
Protokół
Protokół z przesłuchania Marii Maciejewskiej
Protokoły z przesłuchań świadków - dzieci i personelu Gaukinderheim w Kaliszu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg.155s. 11
Protokół
Protokól przyjęcia oświadczenia na temat przebywania w Gaukinderheim Kazimiery Habicht,
Korespondencja dotycząca Gaukinderheim w Kaliszu 1966 - 1992,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 38, s. 11
Protokół
Protokól przyjęcia oświadczenia na temat przebywania w Gaukinderheim Kazimiery Habicht,
Korespondencja dotycząca Gaukinderheim w Kaliszu 1966 - 1992,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 38, s. 11
Zeznania
Zeznania dzieci poddanych germanizacji
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 157, s.8, s. 11
Zeznania
Zeznania dzieci poddanych germanizacji
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 157, s.8, s. 11
Personel Gaukinderheim
Personel Gaukinderheim
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 146
Pismo
Pismo z prośbą o potwierdzenie pobytu w Gaukinderheim,
Korepsondencja dotycząca Gaukinderheim w Kaliszu
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 386, s. 3
Pismo
Pismo Zgromadzenia Sióstr Urszulanek na temat sióstr pracujących w Gaukinderheim w Kaliszu,
Korespondencja Zgromadzenia Sióstr Urszulanek S. J. K. - dot. Gaukinderheim w Kaliszu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 159, s. 2
Kopia artykułu prasowego
Kopia artykułu prasowego na temat motywów śmierci Zygmunta Światłowskiego w Gaukinderheim,
Korespondencja Zgromadzenia Sióstr Urszulanek S. J. K. - dot. Gaukinderheim w Kaliszu,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 159, s.9
Zaproszenie
Zaproszenie z otwarcia wystawy pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji",
Wystawa pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji" - fotografie,
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 153 - 154
Fotografie
Fotografie z otwarcia wystawy pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji",
Wystawa pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji - fotografie",
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 153 - 154
Fotografie
Fotografie z otwarcia wystawy pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji",
Wystawa pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji - fotografie",
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 153 - 154
Fotografie
Fotografie z otwarcia wystawy pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji",
Wystawa pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji - fotografie",
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 153 - 154
Fotografie
Fotografie z otwarcia wystawy pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji",
Wystawa pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji - fotografie",
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 153 - 154
Fotografie
Fotografie z otwarcia wystawy pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji",
Wystawa pt. "Męczeństwo dzieci polskich w okresie okupacji - fotografie",
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 153 - 154
Artykuły prasowe
Artykuły prasowe zebrane przez Tadeusza Martyna na temat germanizacji polskich dzieci,
Gaukinderheim - [Wycinki prasowe]
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 166
Artykuły prasowe
Artykuły prasowe zebrane przez Tadeusza Martyna na temat germanizacji polskich dzieci,
Gaukinderheim - [Wycinki prasowe]
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 166
Artykuły prasowe
Artykuły prasowe zebrane przez Tadeusza Martyna na temat germanizacji polskich dzieci,
Gaukinderheim - [Wycinki prasowe]
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 166
Artykuły prasowe
Artykuły prasowe zebrane przez Tadeusza Martyna na temat germanizacji polskich dzieci,
Gaukinderheim - [Wycinki prasowe]
Spuścizna Tadeusza Martyna, syg. 166