"Germanizacja dzieci polskich w okresie II wojny światowej - Gaukinderheim w Kaliszu"

Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza do zwiedzenia wystawy on-line pt. "Germanizacja dzieci polskich w okresie II wojny światowej. Gaukinderheim w Kaliszu". Wystawa ta składa się z dwóch części.

Pierwsza część, ogólnopolska, obrazuje jak przebiegały akcje germanizacyjne w Łodzi i na Zamojszczyźnie w latach 1939-1945. Ekspozycja ta została przygotowana przez Pana Artura Ossowskiego i Tomasza Toborka z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Plansze zawierają wstrząsające fotografie z łódzkich obozów przejściowych, w których lokowano wysiedloną ludność polską i żydowską. Porusza się także temat brutalnych wysiedleń na Zamojszczyźnie podczas przeprowadzania akcji Ukraineraktion w 1942 r. i Wehrwolf w 1943 r. Szczególnie potraktowano temat germanizacji dzieci. Wystawa omawia ich sytuację w obozach przejściowych i koncentracyjnych. Ci, którzy wyglądem zewnętrznym pasowali do "rasy panów" byli przymusowo zniemczani. Dzieci w wieku od 2 do 6 lat były przekazywane do adopcji niemieckim rodzinom, od 7 do 12 lat uczęszczały do niemieckich szkół ojczyźnianych, starsze, lokowano w niemieckich rodzinach na wsi. Część ogólnopolska prezentuje też losy poszczególnych osób znanych z imienia i nazwiska, które przeszły przez piekło niemieckiej germanizacji. Z plansz wyłania się niejednorodny obraz. Część dzieci musiała ciężko pracować u niemieckich bauerów, by w końcu uciec na własną rękę do Polski, inni trafili z kolei do dobrych rodzin, z którymi zdążyli się zżyć - dramat rozpoczął się na nowo, gdy przyszło im wracać do polskich placówek wychowawczych po wojnie.

Wojenna rzeczywistość

Wojenna rzeczywistość Wojenna rzeczywistość

Wysiedlenia

Wysiedlenia Wysiedlenia Wysiedlenia Wysiedlenia Wysiedlenia Wysiedlenia

Zniszczyć lub zgermanizować

Zniszczyć lub zgermanizować Zniszczyć lub zgermanizować Zniszczyć lub zgermanizować

"Moje przeżycia"

Moje przeżycia Moje przeżycia Moje przeżycia Moje przeżycia Moje przeżycia Moje przeżycia Moje przeżycia Moje przeżycia Moje przeżycia

Druga część ekspozycji dotyczy działalności Gaukinderheim w Kaliszu, została ona przygotowana przez pracowników Archiwum Państwowego w Kaliszu we współpracy z klasztorem Sióstr Nazaretanek oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Z zasobu klasztoru sióstr Nazaretanek prezentujemy Wspomnienie o siostrze Angelice, gdzie opisano sytuację polskich dzieci germanizowanych w kaliskim Gaukinderheim, Relację siostry Stanizji na temat powrotu sióstr do klasztoru po wycofaniu się Niemców w 1945 r., i fragmenty kroniki prowadzonej przez siostry z 1942 r. - mowa tam o sytuacji Polaków w okupowanym Kaliszu. 23 siostry wywieziono z miasta do Bojanowa do ciężkich prac polowych, w klasztorze tym czasem urządzono ośrodek zniemczania polskich dzieci. Dla Polaków otwarto tylko jeden kościół na Rypinku. Te z sióstr, które pozostały, musiały zdjąć habity i ubierać się jak osoby świeckie. Ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przedstawiamy fotografie klasztoru sióstr Nazaretanek, zdjęcie kaplicy, w której zamykano na noc za mówienie w języku polskim dzieci przebywające w Gaukinderheim, portrety Marii Pinczewskiej i Stanisława Kulczyńskiego. Maria Pinczewska przechowywała u siebie w domu imiona i nazwiska wraz z adresami polskich dzieci germanizowanych w Kaliszu, Stanisław Kulczyński pracując jako porządkowy w Gaukinderheim, kilkukrotnie w kuble na śmieci przemycił polskie dziecko poza granice ośrodka. Na fotografiach znajduje się także płyta nagrobna Zygmunta Światłowskiego - chłopca zamordowanego na terenie kaliskiego niemieckiego domu wychowawczego za mówienie po polsku. Z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu można zobaczyć dokumenty i zdjęcia pochodzące z dwóch zespołów: Akta miasta Kalisza i Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza. Zaprezentowano oryginalne zapiski nazwisk i adresów dzieci przebywających w Gaukinderheim, przechowywane przez Panią Marię Pinczewską, kartkę wysłaną do Pani Pinczewskiej przez rodziców podopiecznej ośrodka, fotografie dzieci i personelu, imienny wykaz dzieci przebywających w niemieckim domu wychowawczym w Kaliszu, protokoły przyjęcia oświadczenia świadków (są to spisane relacje na temat przebywania dzieci w Gaukinderheim), wycinki prasowe na temat ośrodka zebrane przez Tadeusza Martyna.

Poszczególne plansze wystawy są ułożone rzeczowo. Po wejściu w wystawę możemy wybrać część ogólnopolską lub kaliską. Dalej część ogólnopolska została podzielona na grupy rzeczowe według tytułów poszczególnych plansz. Nawigacja w prawo i lewo pozwala nam przejść do kolejnej planszy. Część kaliska z kolei została podzielona według przynależności zbiorów do klasztoru sióstr Nazaretanek, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz Archiwum Państwowego w Kaliszu.