Gaukinderheim w Kaliszu (ze zbiorów Sióstr Nazaretanek)

Kronika
Kronika prowadzona przez siostry Nazaretanki w latach okupacji niemieckiej
Ze zbiorów Sióstr Nazaretanek
Kronika
Kronika prowadzona przez siostry Nazaretanki w latach okupacji niemieckiej
Ze zbiorów Sióstr Nazaretanek
Kronika
Kronika prowadzona przez siostry Nazaretanki w latach okupacji niemieckiej
Ze zbiorów Sióstr Nazaretanek
Kronika
Kronika prowadzona przez siostry Nazaretanki w latach okupacji niemieckiej
Ze zbiorów Sióstr Nazaretanek
Kronika
Kronika prowadzona przez siostry Nazaretanki w latach okupacji niemieckiej
Ze zbiorów Sióstr Nazaretanek
Maszynopis
Wspomnienie o s. Angelice - maszynopis,
Ze zbiorów Sióstr Nazaretanek
Relacja
Relacja s. Stanizji o losach sióstr w czasie wojny i o wywiezieniu dzieci z Gaukinderheim - maszynopis
Ze zbiorów Sióstr Nazaretanek