Gaukinderheim w Kaliszu (ze zbiorów Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej)

Maria Pinczewska
Maria Pinczewska - przyczyniła się do powrotu wielu polskich dzieci do rodziny.
Prowadziła w Gaukinderheim nielegalny wykaz dzieci wywiezionych wraz z ich nowymi adresami.
Ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Stanisław Kulczyński
Stanisław Kulczyński - pracował w Gaukinderheim jako robotnik porządkowy, wywoził polskie dzieci z ośrodka germanizacji w skrzyniach lub kubłach i przekazywał rodzicom.
Ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Płyta nagrobna Zygmunta Światłowskiego
Płyta nagrobna Zygmunta Światłowskiego zamordowanego w Gaukinderheim,
Ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Kaplica na dziedzińcu klasztornym
Kaplica na dziedzińcu klasztornym, w którym zamykano za karę dzieci mówiące w języku polskim,
Ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Klasztor SS Nazaretanek
Klasztor SS Nazaretanek, w którym Niemcy urządzili Gaukinderheim,
Ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej