To, co nastało później

Pismo Olgi Trütsch z 2 grudnia 1918 r., która pod koniec września zakupiła w Kaliszu od niemieckiego weterynarza ogromną ilość wina. Wino to znajdowało się w piwnicy na ul. Jasnej. W listopadzie 1918 r. dozorca domu uniemożliwił nadawczyni odbiór swego towaru, który wkrótce został stamtąd wywieziony. Teraz kobieta domaga się wyjaśnienia sprawy.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn.. 2, s. 86, 87.


Upoważnienie Dowództwa Kaliskiego Okręgowego Pułku Piechoty z 15 grudnia 1918 r. dla pułkownika Makowskiego umożliwiające mu przejmowanie majątku skarbowego od władz niemieckich.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 2, s. 52.


Podanie Jana Kindlera, właściciela fabryki mydła w Kaliszu, z 9 grudnia 1918 r. o wydanie zgody na skupowanie przez niego łoju do produkcji mydła. Jego fabryka nie produkowała w okresie I wojny światowej, a dodatkowo spaleniu uległ jego dom i dwa sklepy. Teraz próbuje wznowić produkcję m. in. na potrzeby wojska i szpitali.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 2, s. 11.


Spis przedmiotów zabranych z gmachu fabryki Repphana z 10 grudnia 1918 r. Dokument został sporządzony przez głównego intendenta Sztabu Wojskowego Ziemi Kaliskiej.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 2, s. 33.


Spis majątku przejętego w Szczypiornie przez Komisję do Przejęcia Majątku Skarbowego od władz niemieckich z 18 grudnia 1918 r. Inwentarz został wyceniony zarówno przez komisję niemiecką, jak i polską. Znajdziemy w nim m. in. wyposażenie kuchni, lazaretu, poczty, baraków dla jeńców, piekarni, obór i szop.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 2, s. 66-81.


Ogłoszenie Komisarza Rządu Polskiego Powiatu Kalisko-Tureckiego Józefa Zycha z 16 grudnia 1918 r. odnośnie konieczności posiadania przepustki z biura paszportowego przy przekraczaniu granicy państwowej.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 53, s. 29.


Pismo Komisarza Rządu Polskiego Powiatu Kalisko-Tureckiego informujące o podjęciu służby przez Państwową Policję Powiatową od dnia 18 grudnia 1918 r. Powiat kaliski podzielono na trzy okręgi policyjne oraz stacje okręgowe w Stawiszynie, Opatówku i Błaszkach.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 53, s. 31.


Ogłoszenie Komisarza Rządu Polskiego Powiatu Kalisko-Tureckiego z 19 grudnia 1918 r. nakazujące zmianę wszelkich napisów na szyldach w języku niemieckim na język polski. Okoliczni wójtowie mieli dopilnować, aby w terenie zniknęły także niemieckie napisy na drogowskazach i tablicach. Polecenie należało wykonać do 31 grudnia 1918 r.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 53, s. 34.


Odezwa Premiera Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych Stanisława Wojciechowskiego z 24 marca 1919 r. dementującą plotki o tym, że w odradzającej się Polsce, bicie Żydów nie napotka oporu ze strony polskich organów bezpieczeństwa: policji i wojska. Rządzący zapewnili, że każdy, kto podniesie rękę na życie lub mienie żydowskie zostanie dotkliwie ukarany.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 1, s. 29.


Pismo Komisarza Rządu Polskiego Powiatu Kalisko-Tureckiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1 maja 1919 r. z prośbą o przekazanie środków pieniężnych na pożyczki dla mieszkańców Kalisza odbudowujących swoje domy. Wnioskowano także o pokrycie kosztów, poniesionych z kasy komunalnej na utrzymanie pracowników fizycznych pracujących przy odgruzowaniu i odbudowie miasta. Komisarz wskazuje, że jeśli nastąpi przerwa w finansowaniu odbudowy, grozi to wybuchem niepokojów społecznych.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 1, s. 45-47.


Pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Powiatowego Komisarza Rządowego z 7 maja 1919 r. nawiązujące do wizyty w Kaliszu ostatniego niemieckiego naczelnika powiatu kaliskiego Konrada Hahna. Władze zwierzchnie zarzuciły komisarzowi nadmierną tolerancję w stosunku do przedstawiciela dawnych władz okupacyjnych.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 54, s. 1.


Pismo Komisarza Rządu Powiatu Kalisko-Tureckiego z 16 lipca 1919 r. do Wydziału I tegoż urzędu w sprawie utrzymania budynków Urzędu Powiatowego w należytym porządku.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 36, s. 48.


Pismo Magistratu miasta Kalisza do Komisarza Rządowego na powiat kaliski z 24 czerwca 1919 r., w którym podano, że w grudniu 1918 r. w Kaliszu zamieszkiwało 37490 obywateli. W kwietniu 1919 r. Kalisz liczył 52486 mieszkańców.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 34, s. 37.


Pismo starosty kaliskiego z 22 listopada 1919 r. do przewodniczącego Wydziału Powiatowego w Turku, Sieradzu, Wieluniu, Łęczycy, Koninie, Kole i Słupcy odnośnie wsparcia finansowego dla funkcjonowania przy byłym kaliskim rządzie gubernialnym archiwum. Starosta kaliski zwrócił się do Wydziału Archiwów przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w celu uporządkowania miejscowego archiwum, prosząc o zezwolenie na podjęcie niezbędnych prac i pokrycie kosztów z tym związanych. Ponieważ Wydział nie mógł pokryć w pełni kosztów, starosta prosi o wsparcie władze lokalne ziem byłej guberni kaliskiej.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 36, s. 88, 89.