"Kolejarska rodzina Wojtczaków"

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza na wystawę wirtualną z cyklu "Moje archiwum rodzinne" pt. Kolejarska rodzina Wojtczaków.

Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów pochodzących ze zbiorów prywatnych Pana Jerzego Wojtczaka z Nowych Skalmierzyc - emerytowanego pracownika Polskich Kolei Państwowych. Jerzy Wojtczak, kultywując tradycje rodzinne zajmuje się badaniem historii rodziny, budową drzew genealogicznych poszczególnych gałęzi rodziny Wojtczaków oraz zbieraniem rodzinnych pamiątek. Na jego zbiór składają się liczne zdjęcia rodzinne, dokumenty oraz pamiątki z okresu XIX i XX wieku o tematyce kolejowej.

Na wystawie zaprezentowano tylko część zbiorów rodzinnych m.in. fotografie z XIX i XX w. przedstawiające protoplastów poszczególnych rodzin; dokumenty rodzin kolejarskich m.in. legitymacje pracownicze, świadectwa egzaminów na maszynistę, list gratulacyjny z 1910 r. z okazji 25-lecia pracy na kolei, okupacyjne kartki żywnościowe czy listy więźniów z obozu koncentracyjnego; eksponaty związane z kolejnictwem.