Dokumenty z archiwum Jerzego Wojtczaka

Druga połowa XIX i początek XX w. to burzliwy czas tworzenia środka transportu, który decydował o szybkim rozwoju gospodarki, postępu technicznego, komunikacji osobowej i wielu innych dziedzin nie pomijając sfery militarnej. Dla ponad 30 rodzin związanych więzami krwi z rodziną Wojtczaków z podostrowskich Gorzyc kolej stanowiła podstawowe źródło utrzymania przed I-szą wojną światową, w okresie międzywojennym, a także w okresie powojennej rzeczywistości Polski Ludowej. Zgromadzone przez Pana Jerzego Wojtczaka wszelkie legitymacje, zaświadczenia, książeczki służbowe, dekrety awansowe, nominacje, dyplomy, świadectwa mają wartość nie tylko historyczną, ale przede wszystkim uczuciową. Świadectwem kolejowej pracy pozostają nie tylko instrukcje i zarządzenia, ale także podziękowania, medale czy małe kieszonkowe kalendarze, notesy osobistych notatek np. maszynisty kolejowego z roku 1916, w którym zapisywał on numery prowadzonych pociągów i obliczał swój zarobek. Łza kręci się w oku, mówi Pan Jerzy Wojtczak, gdy biorę do ręki najbardziej osobisty pamiętnik koleżanki mojej matki z ławy szkolnej, w którym zapisane są dedykacje i życzenia z okresu wygnania i ucieczki z rodzinnych Skalmierzyc na dalekie Kresy Wschodnie, a znajdujemy w nim wpisy polskie, rosyjskie i niemieckie. Zupełnie wyjątkową wartość posiadają jednak uratowane przed zniszczeniem pamiątki okresu okupacji niemieckiej. Prawdziwymi relikwiami są listy z obozów koncentracyjnych, korespondencja władz obozowych, okupacyjne kartki zaopatrzeniowe, bilety przejazdowe, dokumenty osobiste - kenkarty, ausweisy i wiele innych o pozornie małej wartości, jednak niosące ze sobą wyjątkową wartość.

List gratulacyjny
List gratulacyjny dla pracownika kolejowego Walentego Michalaka z okazji 25-lecia pracy z 1910 r.
Legitymacja
Legitymacja pracownika Wincentego Daruli kolei warszawsko-wiedeńskiej z 1914 r.
Legitymacja
Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Kolejarzy (ZZK) Jóżefa Janickiego
Legitymacja
Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Kolejarzy (ZZK) Jóżefa Janickiego
Legitymacja
Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Kolejarzy (ZZK) Jóżefa Janickiego
Legitymacja
Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Kolejarzy (ZZK) Jóżefa Janickiego
Dyplom
Dyplom uczestnictwa Stanisława Wojtczaka w Biegu Narodowym z dnia 3 maja 1938 r.
Świadectwo
Świadectwo moralności Franciszka Kurzajewskiego wystawione przez Wójta Skalmierzyce Nowe z 1929 r.
List zastawny
List zastawny Towarzystwa Kredytowego miasta Kalisza z 1925 r.
List zastawny
List zastawny Towarzystwa Kredytowego miasta Kalisza z 1925 r.
Blankiety
Blankiety biletów z 1928 r.
Kolejowe bilety
Kolejowe bilety blankietowe z lat 1939-1940
Karta tożsamości
Karta tożsamości robotnika kolejowego Antoniego Antczaka z 1920 r.
Karta tożsamości
Karta tożsamości kołownika Jana Trzeciaka z 1922 r.
Dowód osobisty
Dowód osobisty pracownika stacji Kalisz Wincentego Daruli z 1918 r.
Dowody osobiste
Dowody osobiste pracowników kolejowych z okresu okupacji niemieckiej: Władysława Antczaka, Jana Nowackiego i Jana Lamperskiego
Arbeitskarte
Arbeitskarte (Karta pracy) Kazimierza Zawilaka
Kolejowe bilety
Kolejowe bilety przejazdowe z okresu II wojny światowej
Kartki zaopatrzeniowe
Kartki zaopatrzeniowe z okresu okupacji
Kartki zaopatrzeniowe
Kartki zaopatrzeniowe z okresu okupacji
Kartki zaopatrzeniowe
Kartki zaopatrzeniowe z 1946 r.
Telegram
Telegram i gryp Franciszka Wojtczaka z obozu w Gusen
Koperty
Koperty od listów Franciszka Wojtczaka z obozu w Gusen
Koperty
Koperty od listów Franciszka Wojtczaka z obozu w Gusen
Listy więźnia
Listy więźnia z obozu koncentracyjnego
Przepustki
Przepustki z okresu II wojny światowej: Józefa Banasiaka, Stanisława Białka i Henryka Antczaka
Przepustki
Przepustki komendanta radzieckiego dla pracowników stacji kolejowej z 1945 r.
Świadectwo
Świadectwo egzaminu na maszynistę parowozu Stanisława Wojtczaka z 1948 r.
Świadectwo
Świadectwo egzaminu na pomocnika parowozu Stanisława Wojtczaka z 1948 r.
Instrukcja
Instrukcja nauki telegrafowania z 1933 r.
Rocznik Kolejarza ZZK
"Rocznik Kolejarza ZZK na 1949 r."
Kolejarz
"Kolejarz" z 1928 r.
Głos Kolejowca
"Głos Kolejowca" z 1933 r.
Miesięcznik
Miesięcznik "Kolejowe Przysposobienie Wojskowe" z 1935 r.,
Dwutygodnik
Dwutygodnik "Kolejowe Przysposobienie Wojskowe" z 1936 r.
Jednodniówka
"Jednodniówka na Dzień Kolejarza" z 12.09.1954 r.