Adam Chodyński

Adam CHODYŃSKI (1832-1902)
Historyk Kalisza, prawnik, literat

Urodził się w Kaliszu, tu ukończył Wyższą Szkolę Realną, po czym rozpoczął studia (ostatecznie nie ukończone) na Wydziale Prawa Szkoły Głównej w Warszawie. Pracował jako obrońca sądowy w Warcie i Kaliszu oraz jako notariusz w Słupcy i Uniejowie. W 1870 r. był współzałożycielem pisma "Kaliszanin", przez kilka miesięcy był jego redaktorem. W 1874 r. rozpoczął serię wydawniczą "Calisiana". Z planowanych 13 tomów ukazały się tylko dwa: Kościół i klasztor OO. Reformatów w Kaliszu (Warszawa 1874) oraz Kościół św. Mikołaja w Kaliszu (Warszawa 1874). Chodyński opublikował wiele szczegółowych opracowań dotyczących dziejów Kalisza i regionu. Dzięki współpracy z Józefem Szaniawskim, archiwistą kaliskim, Chodyński wykorzystywał wiele materiałów archiwalnych. Sporo z tych materiałów zostało zniszczonych w pożarze Kalisza w 1914 r., prace Chodyńskiego są więc obecnie często jedynym źródłem informacji o dziejach miasta.

Najważniejsze prace Chodyńskiego to: Dawne ustawy miasta Kalisza (Warszawa 1875), Kieszonkowa kroniczka historyczna miasta Kalisza (Kalisz 1885), Stefan Domalewicz historyk, przełożony kanoników laterańskich w Kaliszu (Poznań 1872). W rękopisie zachowało się opracowanie Przywileje, prawa i wilkury cechów i bractw rzemieślniczych oraz przemysłu i handlu w dawnym Kaliszu. Współpracował przy tworzeniu Encyklopedii Orgelbranda i Słownika geograficznego Królestwa Polskiego.

Chodyński interesował się także dziejami literatury, pod pseudonimem Adam Porój wydał Obrazek dziejów literatury polskiej dla młodzieży (Kalisz 1858), oraz Zarys dziejów literatury polskiej od czasów najdawniejszych do ostatnich z wiadomościami o rodzajach poezji (Warszawa 1860). Pisał i publikował wiersze, na łamach regionalnej prasy zajmował się publicystyką, był autorem nekrologów i biogramów współczesnych mu osób zasłużonych dla Kalisza.

Zmarł 24 maja 1902 r. w Kaliszu.

Akt zgonu Adama Chodyńskiego
Akt zgonu Adama Chodyńskiego,
Akta stanu cywilnego parafii rzymsko - katolickiej św. Józefa w Kaliszu, sygn 78 nr 61 s 349.