Maria Dąbrowska

Maria DĄBROWSKA (1889-1965)
Pisarka, autorka "Nocy i dni"

Urodziła się w Russowie pod Kaliszem. Uczyła się na pensji Heleny Semadeniowej w Kaliszu, w gimnazjum rządowym a następnie na pensji Pauliny Hawelke w Warszawie. Od 1908 r. studiowała w Lozannie nauki przyrodnicze, socjologię i filozofię. Od 1910 r. stuiowała na Uniwersytecie Libre w Brukseli, skąd pisała korespondencję do "Gazety Kaliskiej". Należała do Filarecji - polskiej organizacji niepodległościowej. W okresie 1913-1914 przebywała na stypendium w Londynie. Wróciła do Kalisza po wybuchu wojny i była świadkiem bombardowania miasta. Od 1917 r. mieszkała w Warszawie. W latach 1918-1934 pracowała w Ministerstwie Rolnictwa. Później poświęciła się pisaniu. W 1960 r. otrzymała tytuł honorowego obywatela miasta Kalisza. Zmarła 19 maja 1965 r., została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych.

Oprócz słynnej powieści "Noce i dnie" wydała zbiory opowiadań: "Dzieci ojczyzny" (1918), "Gałąź czereśni" (1922), "Uśmiech dzieciństwa" (1923), "Ludzie stamtąd" (1926). Wydane także zostały "Dzienniki" pisarki, w których - podobnie jak w jej dziełach - jest wiele odniesień do Russowa i Kalisza. Od 1971 r. w Russowie działa Muzeum Marii Dąbrowskiej.

Akt urodzenia Marii Dąbrowskiej
Akt urodzenia Marii Dąbrowskiej z d. Szumskiej,
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Tykadłowie, sygn. 66 nr 14.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 897.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska, 1927 r.,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 897.
Księga mieszkańców wsi Russów
Księga mieszkańców wsi Russów z wpisami dotyczącymi rodziny Szumskich,
Księgi ludności powiatu kaliskiego, sygn. 645, k. 6v-7.
Księga mieszkańców wsi Russów
Księga mieszkańców wsi Russów z wpisami dotyczącymi rodziny Szumskich,
Księgi ludności powiatu kaliskiego, sygn. 645, k. 6v-7.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn 897.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn 897.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn 897.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn 897.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn 897.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska w Żydowie, 1933 r. (lub 1934),
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 897.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska w Żydowie, 1933 r. (lub 1934),
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 897.
Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska w Kaliszu, 1958 r.,
Spuścizna Tadeusza Martyna, sygn. 897.