Jechaskiel Lipszyc

Jechaskiel LIPSZYC (1862-1932)
Rabin, uczony, działacz społeczny

Urodził się w Tridniku w guberni kowieńskiej. Uczył się w Domu Talmdu dla Chłopców w Kelm a później pod nadzorem swojego ojca, wybitnego rabina litewskiego. W 1887 r. objął po raz pierwszy urząd rabina i w krótkim czasie stał się znanym kaznodzieją, również za granicą. Wydał 3-tomowe dzieło Hamidrasz Wehamaase (Nauka a działalność praktyczna).

Do Kalisza przybył w 1906 r. Pracował na rzecz poprawy warunków lokalowych i higienicznych ludności żydowskiej, wzrostu poziomu kształcenia biednych i osieroconych dzieci, organizował pomoc materialną. W 1918 r. został wybrany do Rady Miejskiej Kalisza. Cieszył się ogromnym autorytetem wśród społeczności żydowskiej na całym świecie. Był członkiem prezydium Agencji Żydowskiej w Paryżu. Jako pierwszy kaliszanin zebrał dużą sumę pieniędzy w USA na pomoc dla Komitetu Ratunkowego w Kaliszu. Od 1929 r. prowadził wykłady z Talmudu dla nowo utworzonej młodzieżowej organizacji "Ceirej Agudat Jizrael" (Młodzi Związku Izraela). Był przewodniczącym charytatywnej organizacji "Lina Hacedek", która niosła pomoc medyczną ludności Kalisza bez względu na pochodzenie i narodowość oraz honorowym członkiem zarządu "Moszaw Zkejnim" (Domu Starców).

Zmarł 21 marca 1932 r.

Karta meldunkowa indywidualna - Lipszyc Chaskiel
Karta meldunkowa indywidualna - Lipszyc Chaskiel,
Akta miasta Kalisza, sygn. 4564.
Karta meldunkowa indywidualna - Lipszyc Chaskiel
Karta meldunkowa indywidualna - Lipszyc Chaskiel,
Akta miasta Kalisza, sygn. 4564.
Rabi Chaskiel Lipszyc
Rabi Chaskiel Lipszyc,
Fotografia pochodzi z A. Pakentreger, Żydzi w Kaliszu w latach 1918 - 1939, Warszawa 1988, s. 170.