Emil Repphan

Emil REPPHAN (1848-1931)
Właściciel fabryki sukienniczej w Kaliszu, działacz społeczny, filantrop

Urodził się w Kaliszu, ukończył tutejsze gimnazjum, studiował w Dreźnie i Berlinie. Na przełomie wieków był najbogatszym kapitalistą w Kaliszu i okolicy. Oprócz zakładów sukienniczych (ich wyroby zdobywały złote medale na wystawach w Moskwie i Warszawie) był właścicielem cukrowni "Zbiersk", zasiadał w Zarządzie Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łodzkiej, był członkiem Komitetów Obrachunkowych przy Oddziale Banku Państwa w Kaliszu oraz Banku Handlowego w Warszawie. Był komendantem OSP (1877-1880), prezesem dyrekcji Towarzystwa Kredytowego miasta Kalisza oraz współorganizatorem Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Kaliskich (późniejsze Towarzystwo Wzajemnego Kredytu). W 1872 r. zorganizował w Kaliszu Towarzystwo Gimnastyczne, w latach 1896-1901 był prezesem Towarzystwa Cyklistów. Wspierał finansowo m.in. straż pożarną i Towarzystwo Dobroczynności, przekazał duże kwoty na budowę szkoły i szpitala oraz instalację elektrycznej sygnalizacji przeciwpożarowej.

Zmarł w Berlinie 30 marca 1931 r.

Akt małżeństwa Emila Repphana
Akt małżeństwa Emila Repphana,
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Kalisz, sygn. 115, nr 10
Dom przy szkole im. Repphana
Dom przy szkole im. Repphana,
Akta miasta Kalisza, sygn. 1924, s. 1
Plan budynku przy szkole im. Repphana
Plan budynku przy szkole im. Repphana,
Akta miasta Kalisza, sygn. 1924, s. 287