Mieczysław Smorawiński

Mieczysław SMORAWIŃSKI (1893-1940)
Generał, zamordowany w Katyniu

Urodził się w Kaliszu, jego ojciec Jan był właścicielem garbarni. Jako uczeń Szkoły Handlowej w Kaliszu należał do tajnych organizacji, za co został aresztowany i zesłany w głąb Rosji. Po ucieczce studiował we Lwowie i wstąpił do Polskiej Drużyny Strzeleckiej, co było początkiem jego kariery wojskowej.

Awanse: 1916 kapitan; 1917 major; 1920 podpułkownik; 1922 pułkownik; 1928 starszy generał brygady. Aresztowany przez Rosjan 20 września 1939 r., zamordowany w Katyniu 9 kwietnia 1940 r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Orderem Polonia Restituta III klasy, Krzyżem Niepodległości, 4-krotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim Orderem Legii Honorowej oraz austriackim Srebrnym Medalem Zasługi "Signum Laudis".

Imię gen. Smorawińskiego nosi Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

Akt urodzenia gen. Smorawińskiego
Akt urodzenia gen. Smorawińskiego,
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Kaliszu, sygn. 56, nr 18
Generał Mieczysław Smorawiński
Generał Mieczysław Smorawiński