Piotr Grycman

Piotr GRYCMAN (1905-1945?)
Pseud. "Jeloniarz", żołnierz AK

Urodził się w Laskach koło Kępna. Ukończył szkołę rolniczą w Kępnie. Służył w 29 pułku Strzelców Kaniowskich w Szczypiornie. W 1939 r. został powołany do Batalionu Obrony Narodowej, walczył w armii "Poznań". Od 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną w ZWZ-AK. Jego dom był punktem kontaktowym ostrzeszowsko-kępińskiej konspiracji. Ukrywał ludzi, zaopatrywał w odzież i żywność, organizował przerzucanie w inne miejsca. Został aresztowany 9 grudnia 1944 r., krótko potem inni członkowie jego grupy. Więziony był w siedzibie policji w Kępnie a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross Rosen. Mimo poszukiwań nie udało się ustalić dokładnej daty i okoliczności śmierci Piotra Grycmana.

Akt urodzenia Piotra Grycmana
Akt urodzenia Piotra Grycmana,
USC Laski sygn 88 nr 56.