Robert Josiński

Robert Josiński (1888-1945)
Katecheta

Urodził się w Bralinie, szkołę powszechną ukończył w Kępnie. Uczył się w gimnazjum w Kępnie oraz w renomowanym gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu, gdzie zdał maturę. Studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim, święcenia kapłańskie przyjął w 1912 r. Był wikariuszem w Zgodzie, Berlinie, Arnswalde nad Menem, Nowym Bytomiu. W tej ostatniej parafii reaktywował polską Kongregację Młodzieńców, której większość członków walczyła w trzech powstaniach śląskich. W Berlinie prowadził misje wśród kolonii polskiej, uczył języka polskiego. Podczas posługi w Katowicach był zaangażowany w prace plebiscytowe. Był prezesem Związku Księży Prefektów Diecezji Śląskiej, członkiem Komitetu Budowy Kościoła Szkolnego i Garnizonowego w Katowicach. Od 1935 r. był wizytatorem nauki religii na obwód szkolny bielski, cieszyński, katowicki, chorzowski, tarnogórski i lubliniecki. Był członkiem Rady Biskupiej do spraw Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, prezesem Związku Katechetów Śląskich, moderatorem diecezjalnym szkolonych Sodalicji Mariańskich, kuratorem sióstr Elżbietanek.

Odznaczony papieskim orderem "Pro Pontyficae et Ecclesiae", Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem "Za długoletnią służbę".

Zmarł 23 stycznia 1945 r. w Chorzowie.

Akt urodzenia Roberta Josińskiego
Akt urodzenia Roberta Josińskiego,
USC Bralin sygn 49 nr 48.