Jan Bolewski

Jan BOLEWSKI (1878-1963)
Lekarz, działacz niepodległościowy

Urodził się w Jarocinie. Podczas nauki w gimnazjum w Krotoszynie był prezesem Towarzystwa Tomasza Zana, podobnie podczas studiów na uniwersytecie we Wrocławiu działał w tajnym Związku Towarzystw Akademickich. Po ukończeniu nauki rozpoczął pracę jako lekarz w Krotoszynie. Więziony za działalność niepodległościową. Był czołowym działaczem krotoszyńskiej Powiatowej Rady Ludowej. Komendantem kompanii Straży Ludowej oraz Drużyn Bojowych. Do 1949 r. był kierownikiem szpitala miejskiego w Krotoszynie. W czasie okupacji działał w tajnych organizacjach i współpracował z AK, prowadził również szpital partyzancki na Kielecczyźnie. Po wojnie pracował w krotoszyńskim szpitalu.

Imię Jana Bolewskiego nosi ulica, przy której mieści się krotoszyński szpital.

Akt urodzenia Jana Bolewskiego
Akt urodzenia Jana Bolewskiego,
USC Jarocin sygn 23, nr 103.
Karta ewidencyjna Bolewski Jan
Karta ewidencyjna Bolewski Jan,
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Krotoszynie, sygn. 827
Karta ewidencyjna Bolewski Jan
Karta ewidencyjna Bolewski Jan,
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Krotoszynie, sygn. 827