Michał Kozal

Michał KOZAL (1893-1943)
Biskup katolicki, błogosławiony

Urodził się w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kobiernie i Krotoszynie. Jako uczeń krotoszyńskiego gimnazjum brał udział w strajku szkolnym, działał w tajnym Towarzystwie Tomasza Zana, którego przez pewien czas był prezesem. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu, skąd przeniósł się do Gniezna. Tam przyjął święcenia kapłańskie w 1918 r. Pracował w parafiach w Kościelcu koło Inowrocławia, w Pobiedziskach i w Krostkowie koło Nakła. Angażował się w pracę organizacji: Stowarzyszenia Kobiet Pracujących, Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, Towarzystwa Pań Miłosierdzia, Towarzystwa Młodzieży Męskiej, Stowarzyszenia Robotników. Był profesorem, a od 1929 r. rektorem Seminarium Duchownego w Gnieźnie, referentem katechetycznym w Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie oraz wizytatorem wszystkich szkół na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Biskupem włocławskim został12 czerwca 1939 r. W czasie wrześniowych bombardowań wychodził na ulice Włocławka, aby nieść pomoc sanitarną i duchową. Został aresztowany 7 listopada 1939 r., wraz z większością duchowieństwa włocławskiego. Więziony we Włocławku, Lądzie nad Wartą, Inowrocławiu, Poznaniu, Norymberdze trafił ostatecznie do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł 26 stycznia 1943 r.

Jan Paweł II beatyfikował bp. Michała Kozala 14 czerwca 1987 r. w Warszawie.

Akt urodzenia Michała Kozala
Akt urodzenia Michała Kozala,
USC Krotoszyn-wieś sygn. 58 nr 264.