bł. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego - Helena Cierpka

bł. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego - Helena CIERPKA (1900-1943)
Nazaretanka, zamordowana przez hitlerowców w 1943 r.

Urodziła się 11 kwietnia 1900 r. w Granowcu, w powiecie Odolanów. Do zgromadzenia została przyjęta 17 lutego 1927 r. Nowicjat odbywała w klasztorze w Grodnie, gdzie 7 stycznia 1930 r. złożyła pierwsze śluby. Śluby wieczyste złożyła również w Grodnie 7 stycznia 1936 r. Do Nowogródka przybyła w 1936 r., gdzie pracowała w gospodarstwie.

Po wybuchu wojny Nowogródek zajęli Sowieci i wyrzucili siostry z klasztoru. Wkraczający Niemcy pozwolili wrócić nazaretankom do swojej siedziby. Kiedy hitlerowcy rozpoczęli masowe aresztowania i egzekucje ludności siostry modliły się o ratunek dla uwięzionych w zamian za ofiarę z ich życia. 11 sióstr z matką przełożoną Marią Stellą zostało aresztowanych 31 lipca 1943 r. a następnego dnia w niedzielę 1 sierpnia wczesnym rankiem siostry zostały rozstrzelane i pogrzebane w lesie pod Nowogródkiem. Papież Jan Paweł II beatyfikował Siostry podczas uroczystej Mszy św. 5 marca 2000 r. w Rzymie.

Akt urodzenia Heleny Cierpki
Akt urodzenia Heleny Cierpki,
USC Odolanów, sygn. 91, nr 128, s. 128
bł. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego - Helena CIERPKA
bł. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego - Helena CIERPKA