Stefan Rowiński

Stefan ROWIŃSKI (1875-1943)
Burmistrz Ostrowa, działacz społeczny i polityczny, drukarz

Urodził się w Mirkowie koło Wieruszowa. Od 1895 r. mieszkał w Ostrowie. Jako uczeń należał do tajnych organizacji, angażował się w sprowadzanie zakazanych książek z dziedziny historii Polski i języka polskiego. Aresztowany po zdaniu pisemnego egzaminu maturalnego, co uniemożliwiło mu odbiór świadectwa i dalszą naukę w Prusach (honorowe świadectwo maturalne otrzymał w 1920 r.). Nauki księgarstwa i drukarstwa pobierał zatem w Krakowie i Lipsku, udzielając się nadal w towarzystwach młodzieżowych. Do Ostrowa wrócił w 1902 r., w roku następnym ożenił się z Kazimierą Poturalską i kupił po zmarłym Leitgeberze księgarnię, drukarnię i wydawnictwo "Gazety Ostrowskiej" wraz z filią w Krotoszynie, gdzie wydawano "Gazetę Krotoszyńską". Założył Komitet Odczytów Ludowych im. Adama Mickiewicza oraz bibliotekę objazdową. Był inicjatorem powstania Biblioteki i Czytelni Zjednoczonych Towarzystw oraz Muzeum Regionalnego w Ostrowie.

We wrześniu 1918 r. wszedł w skład tajnego Komitetu Obywatelskiego w Ostrowie. Był pierwszym burmistrzem Ostrowa w odrodzonej Polsce (1.01.1919-30.03.1920).

W 1920 r. doprowadził do powstania Fabryki Wagonów. Przyczynił się także do budowy elektrowni oraz miejskiego ośrodka kolonijnego w Mikstacie. Był prezesem ostrowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.

Aresztowany w 1939 r. uniknął egzekucji w lesie winiarskim po interwencji ostrowskich Niemców, którzy pamiętali jego interwencję jako burmistrza w 1919 r., dzięki której nie doszło w mieście do akcji odwetowych na obywatelach niemieckich. Wysiedlony z domu w 1940 r. ukrywał się m.in. u córki w Uniejowie. W okresie 1940-1943 pełnił funkcję Delegata Okręgowego Poznańskiego Rządu RP na Kraj. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Niepodległości oraz Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury. Zmarł 27. listopada 1943 r.

Imię Stefana Rowińskiego nosi plac przy jego dawnym domu, Bursa Szkolnictwa Zawodowego, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Biblioteka Publiczna.

Akt urodzenia Stefana Rowińskiego
Akt urodzenia Stefana Rowińskiego,
USC Podzamcze, sygn. 4, nr aktu 180
Akt małżeństwa Stefana Rowińskiego i Kazimiery Poturalskiej
Akt małżeństwa Stefana Rowińskiego i Kazimiery Poturalskiej,
USC Ostrów, sygn. 125, nr aktu 120
Akt małżeństwa Stefana Rowińskiego i Kazimiery Poturalskiej
Akt małżeństwa Stefana Rowińskiego i Kazimiery Poturalskiej,
USC Ostrów, sygn. 125, nr aktu 120
Wpisy w księgach meldunkowych Ostrowa, dotyczące Stefana Rowińskiego
Wpisy w księgach meldunkowych Ostrowa, dotyczące Stefana Rowińskiego,
Akta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, sygn. 93
Wpisy w księgach meldunkowych Ostrowa, dotyczące Ludwika Poturalskiego, teścia Stefana Rowińskiego
Wpisy w księgach meldunkowych Ostrowa, dotyczące Ludwika Poturalskiego, teścia Stefana Rowińskiego,
Akta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, sygn. 93