Stanisław Dirska

Stanisław DIRSKA (1898-1944)
Powstaniec wielkopolski, żołnierz AK

Urodził się w Ostrzeszowie, tam ukończył szkołę powszechną. Maturę zdał w gimnazjum w Paczkowie w 1918 r. Po powrocie działał w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół". Walczył w powstaniu wielkopolskim pod dowództwem ppor. Thiela a także w wojnie polsko-bolszewickiej m.in. w bitwie o Warszawę.

Do AK wstąpił w 1941 r., jego majątek Smolniki koło Grabowa był ważnym punktem kontaktowym i ośrodkiem działalności miejscowego podziemia. Dirska został aresztowany 21 października 1943 r., więziony w obozie w Radogoszczy i w Oświęcimiu, podczas śledztwa był torturowany. Zmarł w Oświęcimiu podczas apelu obozowego 13 stycznia 1944 r.

Akt urodzenia Stanisława Dirski
Akt urodzenia Stanisława Dirski,
USC Ostrzeszów-Borek, sygn. 89, nr 12.