Antoni Władysław Wodniakowski

Antoni Władysław WODNIAKOWSKI (1877-1935)
Kupiec działacz niepodległościowy

Urodził się w Ostrzeszowie. Był uczniem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie Wlkp., skąd został usunięty za działalność konspiracyjną. Zawodu kupieckiego uczył się więc na Śląsku Opolskim, we Wrocławiu i Dreźnie. Od czasów gimnazjalnych związany był z organizacją "Sokół". Po 1900 r. osiadł w Ostrzeszowie, gdzie przez ok. 30 lat był naczelnikiem "Sokoła" na okręg południowej Wielkopolski. Działał również w towarzystwie Czytelni Ludowych, przez wiele lat był bibliotekarzem powiatowym. Za działalność patriotyczną był wielokrotnie prześladowany przez władze pruskie. w czasie I wojny światowej zorganizował w Ostrzeszowie tajny komitet obywatelski, który współpracował z Polskim Komitetem Narodowym w Paryżu. Pod koniec wojny organizował zbrojne powstanie w powiecie ostrzeszowskim, działał w Radzie Robotniczej i Radzie Ludowej, uczestniczył w oswobodzeniu Ostrzeszowa i organizacji władz polskich. W 1919 r. został komendantem Straży Ludowej. Wziął udział w powstaniach śląskich i plebiscycie na Górnym Śląsku. Po powrocie do Ostrzeszowa prowadził cegielnię i nadal działał społecznie. Był członkiem Rady Miejskiej, sejmiku powiatowego, Rady Naczelnej Banku Ludowego. Zmarł w 1935 r.

Akt urodzenia Władysława Antoniego Wodniakowskiego
Akt urodzenia Władysława Antoniego Wodniakowskiego,
USC Ostrzeszów-Borek, sygn. 15, nr 57