Maria Bociańska - Radomska

Maria BOCIAŃSKA - RADOMSKA (1889-1965)
Działaczka patriotyczna, uczestniczka strajku szkolnego

Urodziła się w Pleszewie. Była w siódmej klasie niemieckiej szkoły powszechnej w Pleszewie, gdy wybuchł strajk dzieci wrzesińskich. Strajk szkolny w Pleszewie trwał kilka miesięcy, stopniowo liczba strajkujących uczniów zmniejszała się aż zostały tylko dwie uczennice: Bociańska i Majewska. Wytrwały trzy lata, pomimo szykan. Zaważyło to jednak na końcowym świadectwie, co uniemożliwiło Bociańskiej dalszą naukę, pomimo wielkich zdolności. Uczyła się więc prywatnie w zakresie języka polskiego, historii i literatury. Prowadziła tajne nauczanie najmłodszych dzieci. Była bibliotekarką Towarzystwa Czytelni Ludowych, działała w Towarzystwie Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholowych "Wyzwolenie". Była inicjatorką założenia żeńskiej drużyny skautowej w Pleszewie - powstałej w 1916 r. drużyny im. Królowej Jadwigi, której została drużynową.

W listopadzie 1918 r. weszła w skład Rady Ludowej na Powiat Pleszewski. Zajmowała się m.in. organizowaniem żywności dla oddziałów powstańczych. Po odzyskaniu niepodległości działała w ruchu przyjaciół harcerstwa. Należała do Związku Obrony Kresów Zachodnich, była matką chrzestną sztandaru organizacji "Rodziny Powstańców Wielkopolskich".

W czasie okupacji hitlerowskiej w domu Radomskich odbywały się tajne spotkania i lekcje.

Za działalność niepodległościową została odznaczona Medalem Niepodległości, Medalem Walki o Szkołę Polską oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarła 20 lipca 1965 r., została pochowana na pleszewskim cmentarzu przy ul. Kaliskiej.

Akt urodzenia Marianny Bocianskiej
Akt urodzenia Marianny Bocianskiej,
USC Pleszew-miasto sygn 46, nr 97.