Teodor Kubacki

Teodor KUBACKI (1861-1918)
Lekarz, działacz społeczny i polityczny

Urodził się Śmiglu. Ukończył gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studia medyczne odbył w Berlinie. W 1889 r. uzyskał doktorat i osiadł na stałe w Pleszewie. Od 1890 r. był członkiem Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Związany był z Towarzystwem Przemysłowców w Pleszewie, był członkiem Towarzystwa Rolniczego Pleszewsko-Odolanowskiego, zasiadał w radzie nadzorczej Banku Pożyczkowego w Pleszewie. Działał również w Towarzystwie Robotników Polsko-Katolickich, był członkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych i Towarzystwa Pomocy Naukowej. W 1896 r. wspólnie z S. Suchockim założył Koło Śpiewackie, skąd wywodzi się dzisiejsze Koło Śpiewackie "Lutnia". Był członkiem komisji teatralnej Związku Towarzystw Polskich w Pleszewie. W 1891 r. założył gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", którego został prezesem. Przez wiele lat był prezesem Okręgu III, obejmującego południową Wielkopolskę. Reżyserował przedstawienia teatralne, przygotowywane przez pleszewskich sokołów. Zasiadał w Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa Demokratycznego. Od 1894 r. do śmierci był członkiem rady miejskiej. Na jego wniosek rada dwukrotnie występowała do władz w sprawie języka polskiego w nauczaniu religii w Wyższej Szkole Żeńskiej w Pleszewie. Był członkiem i prezesem powiatowego komitetu wyborczego, członkiem komitetu prowincjonalnego oraz delegatem Polskiego Centralnego Komitetu Wyborczego na Rzeszę Niemiecką. Zmarł 5 września 1918 r. w Pleszewie, został pochowany na miejskim cmentarzu przy ul. Kaliskiej.

Karta meldunkowa rodzinna-Kubacki
Karta meldunkowa rodzinna-Kubacki,
Akta miasta Pleszewa, sygn. 1956.
Karta meldunkowa rodzinna-Kubacki
Karta meldunkowa rodzinna-Kubacki,
Akta miasta Pleszewa, sygn. 1956.