Józef Sobczyński

Józef SOBCZYŃSKI (1857-1951)
Kotlarz, przemysłowiec

Urodził się w Taczanowie. Ok. 1870 r. podjął naukę w zakładzie kotlarskim Emila Trautmanna w Pleszewie, gdzie uzyskał tytuł czeladnika. Na kilka lat opuścił Pleszew, aby doskonalić się w zawodzie, pracował na Dolnym Śląsku, w Pradze i Lipsku. Do miasta wrócił w 1875 r. i założył własny zakład kotlarski, którego powstanie jest uważane za początek dzisiejszej Pleszewskiej Fabryki Aparatury Przemysłu Spożywczego "Spomasz". W 1900 r. kupił od swego dawnego mistrza Trautmanna nieruchomość przy ul. Poznańskiej 39 i tam przeniósł warsztat. Jego wyroby cieszyły się dużym powodzeniem, zdobywając medale na wystawach w Pleszewie i Poznaniu. W 1932 r. warsztat przejął najstarszy syn Sobczyńskiego, Edward. Od 1938 r. zakład działał przy ul Słowackiego 14. Po wojnie fabryka została upaństwowiona i stała się zalążkiem "Spomasz-u".

Józef Sobczyński był jednym z założycieli pleszewskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Zmarł 11 marca 1951 r. w Pleszewie, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Sowinie

Karta meldunkowa rodzinna - Sobczyński
Karta meldunkowa rodzinna - Sobczyński,
Akta miasta Pleszewa, sygn. 1960
Karta meldunkowa rodzinna - Sobczyński
Karta meldunkowa rodzinna - Sobczyński,
Akta miasta Pleszewa, sygn. 1960