Kazimierz Sopałowcz

Kazimierz SOPAŁOWCZ (1898-1919)
Współorganizator harcerstwa w Pleszewie, powstaniec wielkopolski

Urodził się w Pleszewie, w rodzinie o tradycjach powstańczych - dziadek Dionizy walczył w powstaniu styczniowym, pradziadek Wojciech w Wiośnie Ludów. Po ukończeniu pleszewskiej szkoły podstawowej kształcił się w Poznaniu w zawodzie drukarza. Po powrocie do Pleszewa pracował w drukarni Świerkowskiego i aktywnie działał w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół". W 1913 r. wraz z innymi organizował harcerstwo w Pleszewie. W utworzonej wówczas drużynie im. Kazimierza Pułaskiego został plutonowym.

W listopadzie 1918 r. wstąpił do tworzącego się w Pleszewie polskiego oddziału zbrojnego. Pleszewski oddział brał udział w obsadzaniu Krotoszyna, Ostrzeszowa i Kępna.

Kazimierz Sopałowicz poległ na posterunku w miejscowości Zmyślona Ligocka w nocy z 28 lutego na 1 marca 1919 r. Wraz z towarzyszem broni, Władysławem Andrzejewskim, zostali napadnięci przez Niemców, Kazimierz zginął od 24 ran zadanych bagnetem wroga.

Akt urodzenia Kazimierza Sopałowicza
Akt urodzenia Kazimierza Sopałowicza,
USC Pleszew sygn 73 nr 25 s. 25
Karta meldunkowa rodzinna - Sopałowicz
Karta meldunkowa rodzinna - Sopałowicz,
Akta miasta Pleszewa, sygn. 1960.
Karta meldunkowa rodzinna - Sopałowicz
Karta meldunkowa rodzinna - Sopałowicz,
Akta miasta Pleszewa, sygn. 1960.