Jerzy Lanc

Jerzy LANC (1901-1932)
Nauczyciel, działacz społeczny

Urodził się w Kostkowicach na Śląsku cieszyńskim. W 1920 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Cieszynie. Od 1922 r. pracował jako kierownik szkoły w Szklarce Śląskiej (obecnie gmina Sośnie). Miejscowa społeczność była już w znacznej mierze zgermanizowana i niechętna nowemu nauczycielowi, stawiającemu język polski na pierwszym miejscu. Z biegiem czasu jednak Lanc zdołał do siebie przekonać do siebie ludzi, zorganizował Kółko Rolnicze, Klub Piłki Nożnej, Oddział Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, Spółkę Rolną. Zabiegał o wznowienie polskich nabożeństw w miejscowym kościele ewangelickim, organizował kursy języka polskiego, geografii i historii Polski, które z roku na rok cieszyły się coraz większą frekwencją. Organizował wycieczki do Warszawy, Poznania i Krakowa oraz różne imprezy z okazji świąt narodowych i religijnych. W 1931 r. wyjechał do Prus Wschodnich, gdzie zorganizował jedyną polską szkołę na Mazurach. Podobnie jak w Szklarce Lanc zjednał sobie początkowo mu niechętnych mieszkańców. Działania polskiego nauczyciela sprowadziły na niego agresję miejscowych nacjonalistów niemieckich. Jerzego Lanca zamordowano w nocy, 28 lutego 1932 r. Ciało zmarłego wieziono pociągiem do Sośni, na całej trasie na dworcach czekały grupy uczniów i nauczycieli aby oddac hołd zmarłemu. W Sośniach w pogrzebie wzięło udział ok. dwóch tysięcy osób.

Żoną Jerzego Lanca była Ernestyna Funda.

Akt urodzenia Ernestyny Funda, żony Jerzego Lanca
Akt urodzenia Ernestyny Funda, żony Jerzego Lanca,
USC Sośnie, sygn. 89, nr aktu 89
Jerzy Lanc
Jerzy Lanc