Paweł Bryliński

Paweł BRYLIŃSKI (1814-1890)
Wędrowny rzeźbiarz ludowy

Urodził się w Wieruszowie, mieszkał tam do ok. 1835 r. Prawdopodobnie uczył się snycerstwa u stryja, Piotra Brylińskiego. Przeprowadził się do Wielowsi Klasztornej a ok. 1837 r. do Masanowa. Przez kilkadziesiąt lat (ok. 1840-1885) zajmował się rzeźbieniem wielofigurowych krzyży przydrożnych, krucyfiksów i słupów przydrożnych a także figur do kapliczek przydrożnych i domowych ołtarzyków. Wędrował po terenach obecnego powiatu ostrowskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego i wieruszowskiego. Część z jego dzieł nie zachowała się, a fragmenty części z nich znajdują się obecnie w kościołach np. Sokolnikach, Ołoboku, Gliśnicy, Odolanowie. Zachowane krzyże Brylińskiego znajdują się m.in. w Mikstacie, Grabowie nad Prosną, Bonikowie, Granowcu, Kurochu, Nabyszycach. Niektóre rzeźby Brylińskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej oraz Muzeum Regionalnym w Krotoszynie. Zmarł 18 maja 1890 r. Jego imieniem nazwano ulice w Ołoboku i Masanowie.

Akt zgonu Pawła Brylińskiego
Akt zgonu Pawła Brylińskiego,
USC Wielowieś sygn 51, nr 47