Ci znani...

Testament pastora Michała Christiana Sienel i jego żony Karoliny z d. Birum z 1797 r. nadesłany do kancelarii Franciszka Bajera w 1822 r.
APK, Księgi i akta wieczyste sądów w Kaliszu, sygn. 241, k. 12-14v

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie

Testament fabrykanta sukna Beniamina Repphana z Kalisza z 1830 r. Beniamin Repphan wraz z bratem Janem założył w Kaliszu manufakturę sukna. Od 1824 r. sam prowadził przedsiębiorstwo, sprzedając sukno z powodzeniem na Wschód. Zmarł w Sieradzu w 1831 r.
APK, Notariusz Bajer Franciszek w Kaliszu, sygn. 15, nlb

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie

Testament Joanny Zuzanny z d. Breit Mehwald wdowy po drukarzu Karolu Wilhelmie Mehwaldzie z 1846 r. To ona od 1824 r. prowadziła drukarnię, która następnie w 1835 r. przeszła w ręce Karola Wilhelma Hindemitha, zięcia Mehwaldów. Po nim zakład przejął syn Oswald. W drukarni wydawano m. in. "Kaliszanina" i "Gazetę Kaliską".
APK, Księgi i akta wieczyste sądów w Kaliszu, sygn. 241, k. 55-57v

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie

Urzędowe tłumaczenie na język polski testamentu Dawida Krzysztofa Schnerra - protoplasty kaliskiego przemysłu farbiarskiego z 1846 r. Dawid Krzysztof swój zakład otworzył w 1804 r. Zmarł w 1847 r. Jego syn Fryderyk Wilhelm Schnerr odziedziczył kamienicę z farbiarnią przy ul. Wrocławskie Przedmieście.
APK, Księgi i akta wieczyste sądów w Kaliszu,, sygn. 262, k. 30-37v

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie

Testament hrabiego Aleksandra Mielżyńskiego z Baszkowa z 1855 r. Mielżyńscy w latach 1804-1805 wystawili w Baszkowie pałac. Aleksander Mielżyński sprzedał dobra księciu Henrykowi XII von Reuss w 1861 r. Istnieje także teoria mówiąca o tym, iż dobra przegrał w karty.
APK, Sąd Powiatowy w Krotoszynie, sygn. 200, s. 12, 13, 14

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie

Testament Felicjana h. Jastrzębiec Taczanowskiego spisany w Brudzewie w 1860 r. Cały swój majątek zapisał bratankowi Alfonsowi Antoniemu hr. Taczanowskiemu. Tenże w 1854 r. otrzymał z rąk króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV tytuł hrabiowski.
APK, Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu, sygn. 448, k. 170-171

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie

Notatka Tadeusza Martyna opisująca zapis testamentowy Walentego Stanczukowskiego z Kalisza z 1874 r. Walenty Stanczukowski zapisał 30 000 zł na cele dobroczynne. Kwota ta miała być odłożona na 6% i wypłacona po upływie 120 lat.
Spuścizna Tadeusza Martyna z Kalisza, sygn. 15, k. 1

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie

Testament Jakuba Kasprowicza kamerdynera Wincentego Niemojowskiego ze Śliwnik z 1905 r. Testator m. in. zrobił zapis na swoją chrześniaczkę, córkę oberżysty z Antonina. W testamencie podaje, że niestety nie pamięta jej imienia. Część spadku zapisał także innym pełniącym służbę u Wincentego Niemojowskiego w Śliwnikach m.in. służącym, kucharzowi, oberżyście, innemu kamerdynerowi i ogrodowemu. Egzekutorem testamentu miał być Wincenty Niemojowski.
APK, Sąd Obwodowy w Ostrowie, sygn. 30, k. 10-11

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie

Tłumaczenie przysięgłe testamentu księcia Ferdynanda Radziwiłła z Antonina z 1914 r. Majątek przygodzicki został zapisany na własność księciu Karolowi Władysławowi Radziwiłłowi, powszechnie zwanemu "Michałem". Kapitał pieniężny miał być dzielony pomiędzy Michała Radziwiłła a jego matkę księżną Pelagię z Sapiehów. Majątek w guberni wołyńskiej miał przejść na własność drugiego syna Ferdynanda, Janusza. Mieszkaniem w Berlinie miała rozporządzać żona testatora. Ferdynand Radziwiłł zabezpieczył także finansowo swojego wnuka, syna nieżyjącego księcia Karola oraz córkę Marię Małgorzatę Potocką. Z testamentu dowiadujemy się, że w dobrach przygodzickich została przez testatora założona kasa emerytalna dla pracowników majątku.
APK, Sąd Powiatowy w Ostrowie, sygn. 3, k. 39-42v

Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie Wystawa on-line - Ostatnia wola i życzenie