"Powiat Kaliski w XIX i XX-wiecznej statystyce"

Rok 2013 r. ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Statystyki. Inicjatorem obchodów są: Międzynarodowy Instytut Statystyczny, Międzynarodowe Towarzystwo Biometryczne, Instytut Statystyki Matematycznej, Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne oraz Królewskie Towarzystwo Statystyczne Wielkiej Brytanii. Statystyka jest obecna niemal w każdym aspekcie naszego życia i zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata. Wystawa on-line pt. Powiat Kaliski w XIX i XX-wiecznej statystyce prezentuje najciekawsze wiadomości statystyczne z terenu Powiatu Kaliskiego począwszy od 1845 r. W formie tabelarycznej i opisowej przedstawione zostały dane na temat stanu państwa, m.in. stanu ludności, cerkwi, kościołów, klasztorów, bożnic i meczetów, szkół elementarnych, szpitali i zakładów leczniczych czy upraw. Na wystawie zaprezentowane zostały materiały sporządzone przez władze powiatowe m.in. Naczelnika Powiatu Kaliskiego i Starostę kaliskiego, władze gminne oraz Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu.

Wystawa on-line pt. Powiat Kaliski w XIX i XX-wiecznej statystyce prezentuje najciekawsze dane statystyczne z terenu Powiatu Kaliskiego począwszy od 1845 r. Powiat kaliski swoją historią sięga do XIV wieku. W XIX wieku należał do województwa kaliskiego (1816 - 1837), guberni kaliskiej (1837 - 1844) guberni warszawskiej (1844 - 1866) i z powrotem do przywróconej guberni kaliskiej od 1866 r.

Województwa początkowo dzieliły się na obwody. Obwód kaliski obejmował obszar dwóch dawnych powiatów: kaliskiego i wartskiego. W 1842 r. obwody przemianowano na powiaty. Dopiero w 1866 r. oddzielono od niego obszar dawnego powiatu wartskiego i utworzono nowy powiat turecki. Władzę w powiecie powierzono naczelnikowi. To on kontrolował magistraty i inne urzędy, sprawował pieczę nad bezpieczeństwem ludności - miał nadzór nad więzieniami, aresztami i szpitalami. Naczelnik miał dwóch zastępców: do spraw administracyjnych i policyjnych. Taki porządek przetrwał do roku 1914. Rosjanie na skutek wybuchu I wojny światowej opuścili Kalisz, a miasto wraz z całym powiatem zostało zajęte przez Niemców. Wprowadzili oni swoją władzę administracyjną tzw. "Deutscher Kreischef in Kalisch" i swojego naczelnika powiatowego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości organami samorządu terytorialnego stały się sejmiki powiatowe i wydział powiatowy, działający pod przewodnictwem starosty. W 1933 r. sejmik powiatowy jako organ stanowiący został zastąpiony przez radę powiatową. Powiat kaliski w Polsce międzywojennej należał do województwa łódzkiego, do poznańskiego został przeniesiony w 1938 r. Okres po 1945 r. to przyniósł z powrotem powiat kaliski, stopniowo jednak wprowadzano kolejne reformy administracyjne, które doprowadziły w 1975 r. do likwidacji tego szczebla podziału administracyjnego. Powiaty zostały przywrócone w 1999 r., reaktywowano także urząd starosty. Obecnie w skład powiatu kaliskiego wchodzą gminy wiejskie: Blizanów, Brzeziny, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki, Żelazków oraz miasto Stawiszyn. Cały powiat zajmuje powierzchnię 1160 km² i liczy ponad 80 000 mieszkańców. Wystawa wirtualna pozwala dostrzec w suchych cyfrach tempo przemian społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Daje pogląd na rozwój naszego regionu w przeciągu ostatnich dwóch wieków i dzięki swojej specyfice z pewnością stanowi ciekawostkę nie tylko dla humanistów.

Wykaz
Wykaz stanu ludności w Powiecie Kaliskim w roku 1845, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 392, k. 148v
Wykaz
Wykaz liczby dymów i innych budynków w miastach Powiatu Kaliskiego w 1845 r., Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 392, k. 149v -150
Obraz statystyczny
Obraz statystyczny Powiatu Kaliskiego za rok 1845 – podział powierzchni powiatu kaliskiego na dobra rządowe, instytutowe i prywatne oraz na role, łąki i lasy, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 389, k. 113v-114
Obraz statystyczny
Obraz statystyczny Powiatu Kaliskiego za rok 1845 – ludność ułożona podług płci i wyznań, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 389, k. 118v-119
Wykaz
Wykaz stanu cerkwi, kościołów, klasztorów, kaplic, bożnic, meczetów, domów dla duchowieństwa i sług kościelnych oraz zabudowań gospodarskich w Powiecie Kaliskim z 1846 r., Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 393, k. 20v-21
Wykaz
Wykaz stanu rozmaitych fabryk i rękodzielni za lata 1851/1852, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 391, k. 69v-70
Wykaz
Wykaz stanu rozmaitych fabryk i rękodzielni za lata 1851/1852, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 391, k. 70v-71
Wykaz
Wykaz stanu rozmaitych fabryk i rękodzielni za lata 1851/1852, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 391, k. 71v-72
Wykaz
Wykaz stanu rozmaitych fabryk i rękodzielni za lata 1851/1852, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 391, k. 72v-73
Wykaz
Wykaz stanu rozmaitych fabryk i rękodzielni za lata 1851/1852, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 391, k. 73v-74
Wykaz
Wykaz stanu rozmaitych fabryk i rękodzielni za lata 1851/1852, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 391, k. 74v-75
Wykaz
Wykaz stanu rozmaitych fabryk i rękodzielni za lata 1851/1852, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 391, k. 75v-76
Wykaz
Wykaz Zakładów Dobroczynnych ruchu i liczby ludności w nich utrzymywanej w ciągu roku 1853, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 394, k. 41v-42
Wykaz
Wykaz wydanych pozwoleń na broń palną mieszkańcom Gubernii Warszawskiej Oddziału Kaliskiego w 1858 r., Naczelnik Wojenny Kaliski, sygn. 107, s. 70-71
Wykaz
Wykaz słupów granicznych Królestwa wymagających odbudowy lub reperacji w przestrzeni Powiatu Kaliskiego z 1856 r., Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 911, k. 6
Wykaz
Wykaz słupów granicznych Królestwa wymagających odbudowy lub reperacji w przestrzeni Powiatu Kaliskiego z 1856 r., Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 911, k. 6v
Wykaz
Wykaz Szkół Elementarnych i Religijnych Ewangelicko-Augsburskich w Powiecie Kaliskim z 1859 r., Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 395, k. 27
Wykaz
Wykaz Szkół Elementarnych i Religijnych Ewangelicko-Augsburskich w Powiecie Kaliskim z 1859 r., Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 395, k. 27v
Raport
Raport o stanie ludności w Kaliskim Domu Badań z dnia 12/24 października 1859 r., Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 778, k. 49
Wiadomości
Wiadomości statystyczne z Powiatu Kaliskiego za rok 1863, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 396, k. 33v-34
Wiadomości
Wiadomości statystyczne z Powiatu Kaliskiego za rok 1863, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 396, k. 34v-35
Wiadomości
Wiadomości statystyczne z Powiatu Kaliskiego za rok 1863, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 396, k. 35v-36
Wykaz
Wykaz ludności podług pochodzenia narodowego, ukształcenia i sposobu zarobkowania w Powiecie Kaliskim w roku 1863, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, sygn. 396, k. 60v-61
Wykaz
Wykaz gmin z wyszczególnieniem w nim wsi z folwarkami, folwarków, osad, kolonii i innych miejscowości mających oddzielne nazwiska z 1866 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 573, k. 11
Wykaz
Wykaz gmin z wyszczególnieniem w nim wsi z folwarkami, folwarków, osad, kolonii i innych miejscowości mających oddzielne nazwiska z 1866 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 573, s. 12-13
Wykaz
Wykaz gmin z wyszczególnieniem w nim wsi z folwarkami, folwarków, osad, kolonii i innych miejscowości mających oddzielne nazwiska z 1866 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 573, s. 14-15
Wykaz
Wykaz gmin z wyszczególnieniem w nim wsi z folwarkami, folwarków, osad, kolonii i innych miejscowości mających oddzielne nazwiska z 1866 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 573, s. 16
Wiadomości
Wiadomości statystyczne dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Stawiszyn z filiałem Józefowo za rok 1875, sygn. 256, k. 57
Wiadomości
Wiadomości statystyczne dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Stawiszyn z filiałem Józefowo za rok 1875, sygn. 256, k. 57v-58
Wiadomości
Wiadomości statystyczne dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Stawiszyn z filiałem Józefowo za rok 1875, sygn. 256, k. 58v-59