"Powiat Kaliski w XIX i XX-wiecznej statystyce"

Wiadomości
Wiadomości statystyczne dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Stawiszyn z filiałem Józefowo za rok 1875, sygn. 256, k. 59v
Wykaz
Wykaz statystyczny ludności Parafii Piątek Wielki za rok 1873, Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 329, s. 52 i 60
Statystyka
Statystyka Kaliskiego Dekanatu za 1877 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 330, s. 52-53
Statystyka
Statystyka Kaliskiego Dekanatu za 1877 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 330, s. 54-55
Zestawienie
Zestawienie statystyczne ludności żydowskiej z Powiatu Kaliskiego z 1882 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 257, s. 70-71
Wiadomości
Wiadomości statystyczne o fabrykach i zakładach Powiatu Kaliskiego z 1883 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 117, k. 13v-14
Wykaz
Wykaz szkół elementarnych i nauczycieli z Powiatu Kaliskiego z 1891 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 343, s. 36-37
Wykaz
Wykaz szkół elementarnych i nauczycieli z Powiatu Kaliskiego z 1891 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 343, s. 38-39
Wykaz
Wykaz stanu ludności Powiatu Kaliskiego z podziałem na wyznanie i narodowość z 1892 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 101, k. 205v-206
Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców Powiatu Kaliskiego na dzień 1 stycznia 1900 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 326, s. 7
Statystyka
Statystyka areału upraw w Powiecie Kaliskim na 1 lipca 1900 r., Kaliski Zarząd Powiatowy, sygn. 111, k. 243
Wykaz
Wykaz statystyczny ludności stałej powiatu kaliskiego z 1919 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 35, k. 11v-12
Statystyka
Statystyka chorób zakaźnych za rok 1920, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 320, k. 1
Wykaz
Wykaz gruntów i budynków pozostałych po byłej rosyjskiej straży pogranicznej i komorach celnych z 1922 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 276, k. 53
Wykaz
Wykaz udzielonych zezwoleń na wyręby lasu przez Urząd Ochrony Lasów w 1928 r. w powiecie kaliskim, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 387, k. 10
Wykaz
Wykaz osób należących do rodzin członków obowiązkowo ubezpieczonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1930 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 308, k. 18
Sprawozdanie
Sprawozdanie ogólne szpitala Międzykomunalnego Związku Szpitalnego za rok 1930 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 308, k. 23v
Sprawozdanie
Sprawozdanie ogólne szpitala Międzykomunalnego Związku Szpitalnego za rok 1930 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 308, k. 23
Wykaz
Wykaz załączonych sprawozdań urzędów parafjalnych, metrykalnych, urzędów stanu cywilnego o ruchu naturalnym ludności za I kwartał 1931 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 204, k. 17
Wykaz
Wykaz załączonych sprawozdań urzędów parafjalnych, metrykalnych, urzędów stanu cywilnego o ruchu naturalnym ludności za I kwartał 1931 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 204, k. 17v-18
Wykaz
Wykaz załączonych sprawozdań urzędów parafjalnych, metrykalnych, urzędów stanu cywilnego o ruchu naturalnym ludności za I kwartał 1931 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 204, k. 18v
Wykaz
Wykaz sekt religijnych z terenu powiatu kaliskiego z 1931 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 213, k. 12
Zestawienie
Zestawienie przebiegu palności w 1934 r. na terenie Łódzkiego Inspektoratu Wojewódzkiego PZUW, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 180, k. 7v
Wybory
Wybory do Wojewódzkiego Kolegium Wyborczego do Senatu – 25 sierpnia 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 66, k. 244
Raport
Raport Komendanta Powiatowego Policji Państwowej powiatu kaliskiego w Kaliszu dotyczący stanu policji z 8 marca 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 69, s. 188
Raport
Raport Komendanta Powiatowego Policji Państwowej powiatu kaliskiego w Kaliszu dotyczący stanu policji z 8 marca 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 69, s. 189
Wykaz
Wykaz statystyczny stanu osobowego i jednostek policji za miesiąc kwiecień 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 173, k. 27
Dane statystyczne
Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców powiatu, miast i gmin z Okręgu Wyborczego Nr 20 z 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 251, k. 132
Dane statystyczne
Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców powiatu, miast i gmin z Okręgu Wyborczego Nr 20 z 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 251, k. 132v
Dane statystyczne
Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców powiatu, miast i gmin z Okręgu Wyborczego Nr 20 z 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 251, k. 133
Wykaz
Wykaz organizacji zawodowych pracowników fizycznych Okręgu Wyborczego Nr 20 z 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 251, k. 160v-161
Wykaz
Wykaz szpitali i zakładów leczniczych znajdujących się na terenie powiatu kaliskiego aktualny na dzień 31 grudnia 1935 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 313, k. 3
Sprawozdanie
Sprawozdanie za rok 1935 Izby Chorych w Liskowie, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 313, k. 17v
Sprawozdanie
Sprawozdanie za rok 1935 Izby Chorych w Liskowie, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 313, k. 17
Opis powiatu kaliskiego
Opis powiatu kaliskiego z 1936 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 43, k. 193
Opis powiatu kaliskiego
Opis powiatu kaliskiego z 1936 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 43, k. 193v
Ogólna ilość gospodarstw wiejskich
Ogólna ilość gospodarstw wiejskich w 1936 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 43, k. 136
Wykaz
Wykaz ilustrujący stan projektowanych gmin w powiecie kaliskim z 1937 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 40, k. 255v-256
Statystyka
Statystyka stowarzyszeń działających na terenie powiatu kaliskiego od 1 października 1936 do 1 października 1937, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 173, k. 44
Szacunek
Szacunek zbiorów na terenie powiatu kaliskiego w 1947 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 57, k. 7v
Dane statystyczne
Dane statystyczne dotyczące akcji przesiedleńczej na tereny nowo odzyskane z powiatu kaliskiego i tureckiego w okresie od 1 maja do 30 maja 1949 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 72, k. 10
Sprawozdanie
Sprawozdanie statystyczne z przebiegu akcji przesiedleńczej oraz kredytowej od 1 stycznia do 1 sierpnia 1949 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 72, k. 31
Sprawozdanie
Sprawozdanie statystyczne z przebiegu akcji przesiedleńczej oraz kredytowej od 1 stycznia do 1 sierpnia 1949 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 72, k. 31v
Wykaz
Powiatowy zbiorczy wykaz miejscowości z 1950 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 6, k. 213v
Wykaz
Powiatowy zbiorczy wykaz miejscowości z 1950 r., Starostwo Powiatowe w Kaliszu, sygn. 6, k. 213
Sprawozdanie
Sprawozdanie z działalności świetlic za rok 1959, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Urząd Miasta i Powiatu w Kaliszu, sygn. 1201, k. 34
Zestawienie
Zestawienie zbiorcze mieszkaniowo-ludnościowe dla powiatu kaliskiego z 1960 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 26
Zestawienie
Zestawienie zbiorcze mieszkaniowo-ludnościowe dla powiatu kaliskiego z 1960 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 26
Spis
Spis powierzchni użytków i zasiewów – zestawienie powiatowe, 1960 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 16
Sprawozdanie
Sprawozdanie z pracy oświatowej na kursach czytelniczych, w zespołach samokształcących, w punktach odczytowych i na kursach problemowych w roku szkolnym 1960/61, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Urząd Miasta i Powiatu w Kaliszu, sygn. 1200, k 124
Sprawozdanie
Sprawozdanie z dostaw produkcji eksportowej Fabryki Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” w Kaliszu za IV kwartał 1965 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 123, k. 1
Sprawozdanie
Sprawozdanie z dostaw produkcji eksportowej Fabryki Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” w Kaliszu za IV kwartał 1965 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 123, k. 1v
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji czynów społecznych w zakresie oświaty w roku 1967, Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 188
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji czynów społecznych w zakresie oświaty w roku 1967, Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 188
Sprawozdanie
Sprawozdanie o sieci prywatnych placówek handlu i zakładów gastronomicznych według stanu na 31 grudnia 1969 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 269, k. 1
Sprawozdanie
Sprawozdanie o sieci prywatnych placówek handlu i zakładów gastronomicznych według stanu na 31 grudnia 1969 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 269, k. 1v
Sprawozdanie
Sprawozdanie zbiorcze o stanie organizacyjnym i o stanie działalności klubów sportowych w 1972 r. – zawodnicy ćwiczący w sekcjach sportowych, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Urząd Miasta i Powiatu w Kaliszu, sygn. 1379, k. 4
Sprawozdanie
Sprawozdanie zbiorcze o stanie organizacyjnym i o stanie działalności klubów sportowych w 1972 r. – zawody sportowe, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Urząd Miasta i Powiatu w Kaliszu, sygn. 1379, k. 4v
Stan ilościowy
Stan ilościowy obiektów sportowych na terenie miasta i powiatu kaliskiego na dzień 31 grudnia 1972 r., Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Urząd Miasta i Powiatu w Kaliszu, sygn. 1379, k. 451
Migracje ludności
Migracje ludności – dane statystyczne dla powiatu kaliskiego stan w dniu 1 stycznia 1974 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 380, k. 1
Ludność według źródła utrzymania
Ludność według źródła utrzymania oraz poziomu wykształcenia - dane statystyczne dla powiatu kaliskiego stan w dniu 1 stycznia 1974 r., Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kaliszu, sygn. 378, k. 1