Alfred Wiłkomirski

Alfred Wiłkomirski - skrzypek, altowiolista, kameralista, pedagog i działacz muzyczny.

Urodzony 20 stycznia 1873 r. w Azowie nad Donem. Ojciec piątki dzieci pochodzących z dwóch małżeństw z Anielą Kułaszowską i Dorotą Temkin. Zmarł w Łodzi 30 lipca 1950 r. Ukończył gimnazjum w Tibilisi, a studia w Wyższej Szkole Muzycznej Moskiewskiego Towarzystwa Filharmonicznego. Pracował jako wykładowca Konserwatorium Ludowego w Moskwie. W latach 1917-1919 prowadził Szkołę Muzyczną w Batumi, był dyrektorem Instytutu Muzycznego w Lublinie, w latach 1927-1929 przebywał w Warszawie, w latach 1929-1950 mieszkał w Łodzi. Uczył przedmiotów teoretycznych oraz gry na skrzypcach m. in. w: Konserwatorium Heleny Kijeńskiej Dobkiewiczównej w Łodzi, Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Łodzi, Seminarium Nauczycielskim i Wolnej Wszechnicy oraz Szkole Muzycznej w Pabianicach.

W rok po odzyskaniu niepodległości, a dokładnie w sierpniu 1919 r. Alfred Wiłkomirski wraz z żoną Anielą Agnieszką z d. Kułaszowską urodzoną w 1880 r. w Tyfilisie (Tbilisi)) wraz z trójką dzieci urodzonych w Moskwie - 19 letnim Kazimierzem, 17 letnim Michałem i 15 letnią Marią przybyła z Rosji do Polski do Warszawy. Pozostała dwójka dzieci Alfreda z drugą żoną Dorotą Temkin przyszła na świat w Polsce - Józef urodzony w Kaliszu i Wanda w Warszawie.

Po roku bezowocnych poszukiwań pracy dopiero jesienią 1920 r. Alfred Wiłkomirski otrzymał posadę nauczyciela gry skrzypcowej w Szkole Muzycznej Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu, a za niespełna kilka miesięcy zostaje dyrektorem tej szkoły oraz kierownikiem chóru Towarzystwa Muzycznego. Po świętach Bożego Narodzenia do Kalisza Alfred sprowadza do siebie schorowaną żonę wraz z młodszymi dziećmi Michałem i Marią. Najstarszy syn Kazimierz pozostał w stolicy, gdzie kontynuował studia i pracował jako wiolonczelista w orkiestrze Opery Warszawskiej. W maju 1921 r. Kazimierz przyjeżdża do Kalisza. Alfred Wiłkomirski był organizatorem życia muzycznego nie tylko w Kaliszu, a także w całym powiecie do 1926 r. Nauczaniem w szkole i wspólnym koncertowaniem trudniły się też wszystkie jego dorosłe dzieci. W Kaliszu został pochowany w 1922 r. jego ojciec - Józef, zaś jego bratanek, także Józef, był lekarzem 29. Pułku Strzelców Kaniowskich. W 1966 r. odsłonięto tablicę ku czci Alfreda Wiłkomirskiego w budynku Szkół Muzycznych w Kaliszu, a w 1975 r. Jego imieniem zostało nazwane Kaliskie Towarzystwo Muzyczne.

Wystawa on-line
Alfred Wiłkomirski w 1910 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Alfred i Aniela zd. Kułaszowska małż. Wiłkomirscy ok. 1912 r.
Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia, PWM, Kraków 1971
Wystawa on-line
Akt zgonu Anieli Wiłkomirskiej, żony Alfreda z 1921 r.,
Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu
Wystawa on-line
Alfred Wiłkomirski w 1923 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Orzeczenie o obowiązku ubezpieczenia społecznego Alfreda Wiłkomirskiego wydane przez Ubezpieczalnie Społeczną w Łodzi w 1939 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Wystawa on-line
List Alfreda Wiłkomirskiego do Ireny Dubiskiej z 1 czerwca 1941 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Legitymacja tymczasowa Alfreda Wiłkomirskiego wydana przez Ubezpieczalnie Społeczną w Łodzi w 1947 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Legitymacja tymczasowa Alfreda Wiłkomirskiego wydana przez Ubezpieczalnie Społeczną w Łodzi w 1947 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Uczniowie Alfreda Wiłkomirskiego w 1918 r.
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od Wandy Wiłkomirskiej)
Wystawa on-line
Uczniowie Alfreda Wiłkomirskiego.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Alfreda Wiłkomirskiego w budynku Szkół Muzycznych w Kaliszu z 1966 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Uroczystość otwarcia budynku Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu w styczniu 1975 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Uroczystość otwarcia budynku Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu w styczniu 1975 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego odbytego dnia 21 sierpnia 1975 w sali koncertowej im. Alfreda Wiłkomirskiego Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Wojewódzki w Kaliszu sygn. 107, str. 512, 513
Wystawa on-line
Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu zatwierdzająca zmiany statutu p.n. Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego w Kaliszu z dnia 11.12.1975 r.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Wojewódzki w Kaliszu sygn. 107, str. 484
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Uroczystość nadania imienia Alfreda Wiłkomirskiego Kaliskiemu Towarzystwu Muzycznemu w 1975 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Uroczystość nadania imienia Alfreda Wiłkomirskiego Kaliskiemu Towarzystwu Muzycznemu w 1975 r.
Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
Wystawa on-line
Poświadczenie obywatelstwa polskiego Wiłkomirskim z 1921 r.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Kaliszu (3), sygn. 193, str. 37v i 38
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Wyciąg z Uchwały Rady Miejskiej Kalisza wraz z uzasadnieniem z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy "Park Rodziny Wiłkomirskich" parkowi osiedlowemu w dzielnicy Majków.
Urząd Miejski w Kaliszu