"Rodzina Wiłkomirskich i ich związki z Kaliszem"

Archiwum Państwowe w Kaliszu w ramach obchodów Roku Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu oraz cyklu Moje Archiwum Rodzinne zaprasza na wystawę on-line pt. Rodzina Wiłkomirskich i jej związki z Kaliszem.

Prezentowana wystawa składa się z fotografii i dokumentów związanych z życiem i działalnością artystyczną rodziny Wiłkomirskich. Zamieszczone zostały archiwalia przedstawiające dzieje tej rodziny począwszy od przodków Alfreda Wiłkomirskiego, w tym też jej związki z Grodem nad Prosną. Wystawa przygotowana została w oparciu o materiały przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz innych instytucji takich jak: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Urząd Miejski w Kaliszu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Muzyczne w Kaliszu, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (depozyty od Józefa Wiłkomirskiego, Wandy Wiłkomirskiej, PP. Pawlików), Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Urząd Stanu Cywilnego Kalisz, Urząd Stanu Cywilnego Opatówek, Urząd Stanu Cywilnego Ostrów Wlkp., Urząd Stanu Cywilnego Częstochowa, Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy.

Mamy nadzieję, że przygotowana prezentacja przybliży zarówno sylwetki światowej sławy muzyków, których nazywano "klanem Wiłkomirskich" jak również zasług tej rodziny dla miasta Kalisza.

Wystawa składa się z 6 części: