Dorota Temkin II voto Alfreda Wiłkomirskiego

Dorota Ludwika Wiłkomirska z d. Temkin (Temkina) - druga żona Alfreda Wiłkomirskiego.

Urodziła się w Kaliszu 11 marca 1901 r. w kupieckiej rodzinie żydowskiej jako najstarsza z pięciu córek Marka (Majera) i Rozalii (Rozy) z d. Hejman małż. Temkin. Jej siostry to: Madzi (1903), Lola (1905), Fela (1906), Michla (1911). Miała też o rok starszego od siebie brata Motela, który zmarł w 1903 r.

Była uczennicą Szkoły Muzycznej w Kaliszu, tam poznała przyszłego męża Alfreda Wiłkomirskiego. Dalszą naukę kontynuowała w Konserwatorium Łódzkim. 30 września 1925 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim jako studentka zawarła ślub cywilny z Alfredem Wiłkomirskim (nr aktu małżeństwa 130/1925), a 5 stycznia 1928 r. w Rzymskokatolickiej Parafii Św. Jakuba w Warszawie ślub kościelny (nr aktu małżeństwa IV-121/4/1928). W tym samym dniu w tej Parafii przyjęła chrzest św. (nr aktu IV-121/9/1928). Po ślubie z Alfredem Wiłkomirskim została wyklęta i wydziedziczona przez swoją rodzinę. Urodziła dwójkę dzieci Józefa i Wandę.

Przed 1939 r. pracowała jako nauczycielka gry na fortepianie oraz założyła Spółdzielnię Pedagogów i Stowarzyszeń Społecznych Ognisk Muzycznych w Łodzi. Od 1958 r. była inspektorem ognisk muzycznych w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Zmarła 27 stycznia 1986 r. w Warszawie (nr aktu zgonu IV/279/1986).

Wystawa on-line
Akt urodzenia Dwojry (Doroty)Temkin wystawiony w 1902 r. w Kaliszu - drugiej żony Alfreda Wiłkomirskiego.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Okręgu Bóźniczego Kalisz , sygn. 101, nr aktu 256
Wystawa on-line
Akt małżeństwa Majera Temkina z Rojzą Hajman z 1900 r. w Kaliszu - rodziców Doroty Wiłkomirskiej z domu Temkin.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Okręgu Bóźniczego Kalisz, sygn. 99, nr aktu 4
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Intercyza przedślubna rodziców Doroty Wiłkomirskiej zawarta w Kaliszu przed notariuszem Władysławem Bohowiczem w 1900 r.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Notariusz Bohowicz Władysław w Kaliszu, sygn. 58, akt notarialny nr 25
Wystawa on-line
Akt urodzenia Motiela Temkin z 1902 r. - brata Doroty Temkin.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Kalisz, sygn. 101, akt nr 257
Wystawa on-line
Akt zgonu Motiela Temkin z 1903 r. - brata Doroty Temkin.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Kalisz, sygn. 102, akt nr 23
Wystawa on-line
Cywilny akt ślubu Alfreda Wiłkomirskiego i Doroty (Dwojry) z d. Temkin z 1925 r.
Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wlkp.
Wystawa on-line
Dorota Wiłkomirska z d. Temkin z synem Józefem Krynica 1927 r.
Józef Wiłkomirski, Lata 1926-2006. Wspomnienia nie tylko muzyczne, SIT, Wałbrzych 2009
Wystawa on-line
Dorota Wiłkomirska.
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od Wandy Wiłkomirskiej)