Przodkowie Alfreda Wiłkomirskiego

Ojciec Alfreda Wiłkomirskiego Józef był lekarzem wojskowym armii carskiej w randze pułkownika, urodził się 13 kwietnia 1839 r. w Kraśne, powiat Borysów, był synem Józefa i Zuzanny z Popejków. Gimnazjum skończył w Mińsku, a uniwersytet w Charkowie. Przerzucany był z armią to na południe Rosji do Azowa, to na Kaukaz, to do Kraju Zakaspijskiego. Nie był uzdolniony muzycznie, nie odróżniał nawet utworów muzycznych.

Matka Alfreda Maria z Kłopotowskich urodzona w 1839 r. na Ukrainie, córka Mateusza, uczęszczała przez 10 lat do Instytutu dla panien szlacheckiego pochodzenia w Charkowie (był to zamknięty zakład naukowy o wysokim poziomie nauczania z nauką języków obcych, muzyki, śpiewu). W 1857 r. ukończyła instytut z najwyższym oznaczeniem tzw. Złotym Szyfrem. Przez 60 lat była nauczycielką, najpierw jako guwernantka w arystokratycznych domach rosyjskich, potem po małżeństwie z Józefem Wiłkomirskim w 1865 r. we własnym domu. Przygotowywała własne i cudze dzieci do gimnazjum, dawała lekcje muzyki, a także uczyła języka francuskiego i niemieckiego.

W domu Wiłkomirskich kultywowano świadomie i konsekwentnie tradycje polskie, poza lekcjami mówiono po polsku, swoich wnuków (głównie Kazimierza) uczyli historii Polski, katechizmu, a także pisać po polsku.

Wystawa on-line
Wystawa on-line
Maria zd. Kłopotowska i Józef małż. Wiłkomirscy - rodzice Alfreda z ok. 1898 r.
Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia, PWM, Kraków 1971
Wystawa on-line
Józef Wiłkomirski - ojciec Alfreda. Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia, PWM, Kraków 1971
Wystawa on-line
Józef i Maria zd. Kłopotowska małż. Wiłkomirscy - rodzice Alfreda.
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od Państwa Pawlików)
Wystawa on-line
Józef i Maria zd. Kłopotowska małż. Wiłkomirscy, Aniela Wiłkomirska - żona Alfreda oraz siostra Alfreda - Ludwika z ok. 1899 r.
Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia, PWM, Kraków 1971
Wystawa on-line
Ludwika Wiłkomirska siostra Alfreda i Aniela Kłuszakowska 1897 r.
Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia, PWM, Kraków 1971
Wystawa on-line
Józef Wiłkomirski z wnuczkiem Kazimierzem ok. 1904 r.
Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia, PWM, Kraków 1971
Wystawa on-line
Akt zgonu dr. medycyny Józefa Wiłkomirskiego - ojca Alfreda z 1922 r.
Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu