Rodzina Wiłkomirskich i ich związki z Kaliszem

Z pośród niezliczonej ilości koncertów wykonanych przez rodzinę Wiłkomirskich w Polsce i na świecie na uwagę zasługują koncerty Tria Wiłkomirskich, które ukonstytuowało się w 1913 r. w Moskwie i koncertowało przez 12 lat. Pierwszy publiczny koncert odbył się w miasteczku Bogorodosk 13 lutego 1913 r. Była to pierwsza podróż artystyczna młodocianych Wiłkomirskich (Kazimierz 13 lat, Michał 11 lat, Maria 9 lat) w towarzystwie rodziców i ciotki Konstancji. Koncert ten był częścią imprezy złożonej także z numerów teatralnych lub baletowych. Natomiast pierwszy własny publiczny koncert Tria Wiłkomirskich odbył się w 1915 r. w Moskwie, drugi miał miejsce po roku. Swoim 58 koncertem w Kaliszu Trio Wiłkomirskich obchodziło 10-letni jubileusz działalności artystycznej. W ciągu tych lat koncertowało w Rosji (m.in. Moskwa, Riazań), na Kaukazie (Batumi), a od 1919 r. w Polsce (Częstochowa, Łódź, Poznań, Warszawa). Na szczególną uwagę zasługuje cykl 10 koncertów historycznych w Towarzystwie Muzycznym w Kaliszu w sezonie 1921/22 ze współudziałem Alfreda Wiłkomirskiego oraz 7 poranków historycznych muzyki kameralnej, poprzedzonych odczytami Kazimierza, zorganizowanych w Batumi.

Wystawa on-line
Trio Wiłkomirskich: Michał, Maria i Kazimierz w Moskwie (prawdopodobnie). Fotografia z początku XX w.
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od p. Pawlików)
Wystawa on-line
Trio Wiłkomirskich na estradzie w sali Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego w 1923 r.
Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia, PWM, Kraków 1971
Wystawa on-line
Program koncertu Michała Wiłkomirskiego z 26 kwietnia 1920 r., któremu akompaniuje Maria Wiłkomirska.
Archiwum Państwowe w Warszawie, Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie,sygn. 36, s. 163
Wystawa on-line
Program VI koncertu uczniów Konserwatorium Muzycznego w Warszawie na rzecz Towarzystwa Bratniej Pomocy z 10 czerwca 1923 r. Wśród wykonawców Kazimierz Wiłkomirski.
Archiwum Państwowe w Warszawie, Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie, sygn. 36, s. 113
Wystawa on-line
Trio w Kaliszu z ok. 1926 r.
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od p. Pawlików)
Wystawa on-line
Program koncertu Marii i Kazimierza Wiłkomirskich w sali Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu dn. 21 kwietnia 1926 r.
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Program koncertu Marii i Kazimierza Wiłkomirskich w sali Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu dn. 21 kwietnia 1926 r.
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Wystawa on-line
Afisz Pierwszego Poranka Symfonicznego w Poznaniu. W programie koncert orkiestry pod dyrekcją Kazimierza Wiłkomirskiego i z udziałem Aleksandra Wielhorskiego (fortepian) z 22 listopada 1936 r.
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Afisze, plakaty, ulotki 1874-2014, sygn. 384
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Ulotka koncertu Trio Russian z udziałem Michała Wiłkomirskiego w Chicago w latach 1941-1951.
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od p. Pawlików)
Wystawa on-line
Ulotka koncertu wiolonczelisty Michała Wiłkomirskiego w Chicago
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od p. Pawlików)
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Trio Wiłkomirskich: Michał, Maria i Kazimierz. Fotografie z ok. 1970 r.
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od p. Pawlików)
Wystawa on-line
Program Inauguracyjnego Koncertu Symfonicznego z udziałem Marii i Kazimierza Wiłkomirskich, 1971 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Koncert Kazimierza i Marii Wiłkomirskich w Kaliszu w 1981r.
Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (depozyt od p. Pawlików)
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Program Recitalu Fortepianowego prof. Marii Wiłkomirskiej, 1982 r.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Program Koncertu Inauguracyjnego VI Kaliskich Dni Muzyki Kameralnej z udziałem Kazimierza i Marii Wiłkomirskich, 1982 r.
Archiwum Państwowe w Kaliszu. Muzykalia, sygn. 55
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Program Koncertu symfonicznego z udziałem Józefa Wiłkomirskiego i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej z 1994 r.
Archiwum Państwowe w Kaliszu. Muzykalia, sygn. 313
Wystawa on-line
Wystawa on-line
Program XI Chopinowskich Konfrontacji - koncerty m.in. Wandy Wiłkomirskiej z 1994 r.
Archiwum Państwowe w Kaliszu Muzykalia, sygn. 187
Wystawa on-line
Program Koncertu symfonicznego z okazji 10 rocznicy śmierci prof. Marii i Kazimierza Wiłkomirskich z udziałem Wandy Wiłkomirskiej i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej z 2005 r.
Archiwum Państwowe w Kaliszu. Muzykalia, sygn. 501