Ad fontes! 2015

Konkurs pt. "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego" odbywa się nieprzerwanie od 21 lat. Przez lata zmieniała się jego nazwa i główny organizator. Od 2008 r. jest organizowany przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Obecnie współorganizatorami są: Urząd Miejski w Kaliszu i Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 53 prace z: 7 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 17 szkół). W zmaganiach wzięło udział łącznie 110 uczestników, w tym 44 ze szkół podstawowych, 26 z gimnazjów, 40 ze szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było opracowanie 3 zagadnień z puli 5. Tematy, z jakimi zmagali się uczestnicy to:

  • Kalisz w czasie okupacji hitlerowskiej
  • Kaliskie więzienie
  • Michaił Daragan - życzliwy gubernator i jego dokonania
  • Sylwetka współczesnego, lokalnego patrioty
  • Plac Św. Józefa

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 16 czerwca 2015 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Laureaci i wyróżnieni otrzymali z rąk organizatorów i przedstawicieli sponsorów nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali pisemne podziękowania za udział i lokalne czasopismo "Kalisia Nowa". Osobne podziękowania skierowano do opiekunów-nauczycieli i dyrektorów szkół z regionu kaliskiego.

Wystawa on-line pt. "Ad fontes 2015" jest pokłosiem tegorocznej edycji. Przedstawia wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace z zachowaniem podziału na kategorie wiekowe i rodzaj nagrody. W ramach kategorii: szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych prezentujemy kolejno: Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza, Nagrody Starosty Kaliskiego, Nagrody Główne i Wyróżnienia.

Po raz pierwszy mamy możliwość zaprezentowania szerzej prac o charakterze multimedialnym. W tym roku zgłoszono wiele takich prac - w formie filmów, wywiadów - mają one wyjątkowe walory artystyczne i zasługują na promowanie. Wszystkim tegorocznym uczestnikom życzymy udanych wakacji i wypoczynku, a w wolnej chwili zapraszamy do zapoznania się z wirtualną ekspozycją.