Ad fontes! 2015 - Nagrody Główne

Nagroda Główna w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Anita Staszak, Weronika Żychlińska, Justyna Palot, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna

Praca w formie numeru "Ziemi Kaliskiej" - opisano historię więzienia, zdjęcia oddają przeszłość, ale są też i współczesne fotografie. Jako przykład lokalnego patrioty podano Macieja Błachowicza - przeprowadzono z nim wywiad i zarejestrowano go na płycie CD. Pytano m. in. o jego wizję pracy i pomysły na kolejne publikacje. Informacje o Daraganie przekazano w formie artykułów prasowych. Całość zrealizowana w ciekawy sposób.

Nagrody Główne
Nagrody Główne

Klaudia Suchecka, Marta Lorenc, Paulina Kozłowska, I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, opiekun: Jarosław Woźniak, dyrektor szkoły: Elżbieta Karpisiewicz

Pięknie ozdobione pudełko, a w nim opracowanie utrzymane w tonacji ecru. Sporządzono jednodniówkę na wzór Kreisblatt odnośnie okupacji - zadbano o dobrą formę przekazu. Więzienie reprezentują m. in. listy Fryderyka Skarbka - korespondencja jest pięknie stylizowana. Wykonano również pamiętnik Daragana z osobistymi notatkami. Praca na wysokim poziomie, przemyślana. Umie zaciekawić.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Wiktoria Adamczewska, Joanna Wejgelt, Agata Duras, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna

Przygotowano kukłę więźnia, który w dłoniach trzyma opracowanie okraszone starymi i współczesnymi zdjęcia więzienia. Okupacja to album ze spisem pojęć, zdjęcia z zasobu APK z krótkimi komentarzami. Praca zawiera bogatą bibliografię. Sporządzono tradycyjne opracowanie o Daraganie na ozdobnym papierze. Praca schludna, wymagająca zaangażowania.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Milena Adamiak, Magdalena Jarmakowicz, Anna Stelmaszczyk, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna

Przeprowadzono wywiad z Panią Adelą Przybył na temat jej działalności, sporządzono biografię lokalnej patriotki w oparciu o to, co sama powiedziała o sobie i o artykuły prasowe. Wywiad jest autoryzowany, zawiera także autograf. Więzienie opracowano w formie broszury. Sporządzono CV Daragana i pamiętnik do momentu jego przyjazdu do Kalisza. Praca ma szerokie horyzonty przekazu.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Marta Górecka, Alina Jarmosz, II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski, dyrektor szkoły: Maria Żubrowska-Gil

Przygotowano nadpalony album o placu Św. Józefa z wklejonymi fotografiami z różnych okresów historycznych. Materiały pochodzą z książki "Portret miasta" i z internetu. Więzienie reprezentuje album starannie wykonany i zbindowany. Zawiera informacje m. in. z albumu Staweckiego "Kaliskie", zdjęcia z NAC, artykuły prasowe. Pracę na temat Daragana złożono na płycie CD. Gubernatora ukazano jako legendę miasta - zauważono jego rolę w rozwój Towarzystwa Ratowania Tonących i kaliskiego parku.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Plik w formacie PDFPrezentacja: Michaił Daragan - życzliwy gubernator i jego dokonania
Pobierz plik w formacie PDF


Izabela Krot, II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski, dyrektor szkoły: Maria Żubrowska-Gil

Uczennica wykonała prezentację multimedialną w programie Prezi. Omówiła na niej 3 tematy: okupacja, plac św. Józefa i Daragan. Prezentacja zawiera zdjęcia z zasobu APK, okraszono je krótkim komentarzem. Nawiązuje do analogii z "Nocy i Dni", kultu św. Józefa, wizyty papieża, pomnika zjazdu monarchów. Duży plus za wykorzystanie nowoczesnego programu do prezentacji.

Nagrody Główne

Gabriela Jaśkiewicz, IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, opiekun: Anna Tabaka, dyrektor szkoły: Izabela Kotkowska

Autorka zadziwiła Jury profesjonalizmem. Nakręciła świetny film na temat okupacji - przeprowadziła wywiad z nestorką rodu. Film cechuje doskonała aranżacja, przemyślany i dojrzały scenariusz. Do tego dodano fotomontaż zdjęć ze zbiorów Aleksego Żaryna odnośnie placu Św. Józefa - jest to piękne połączenie historii z nowoczesnością. Na temat gubernatora nakręcono film pt. "Spacer z Daraganem" - tytuł nawiązuje do przechadzek Daragana po kaliskim parku. Film cechuje dobra, kwiecista narracja. Praca bardzo pomysłowa, oryginalna. W autorce widać pasję do tworzenia.

Nagrody Główne

Ola Medzińska, Bartłomiej Makowski, Maciej Giernalczyk, II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski, dyrektor szkoły: Maria Żubrowska-Gil

Sporządzono dwie makiety z widocznymi emblematami hiterowskimi. Podano niemieckie nazwy ulic. Odwzorowano wszelkie detale, do tego dołączono opracowanie pisemne. Temat Daragana reprezentuje plakat z podobizną bohatera i wypisanymi jego dokonaniami na rzecz Kalisza. Plac św. Józefa to tradycyjne opracowanie pisemne. Praca wymagała ogromnego nakładu pracy.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Patrycja Wilicka, Gabriela Kędzierska, II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, opiekun: Tomasz Jeziorski, dyrektor szkoły: Maria Żubrowska-Gil

Na temat placu św. Józefa opracowano prezentację multimedialną opisującą lokalizację, dzieje i ciekawe momenty w historii tego miejsca. Odnośnie okupacji oddano podpalany album z czarnobiałymi fotografiami i odręcznymi opisami. Największe wrażenie robi profesjonalna makieta kaliskiego więzienia, która zachowuje wszelkie detale oryginału. Praca wymagała ogromnej dokładności i czasu.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Plik w formacie PDFPrezentacja: Plac Świętego Józefa
Pobierz plik w formacie PDF
Nagroda Główna w kategorii szkół gimnazjalnych:

Magdalena Dobrowolska, Gabriela Wojciechowska, Bartłomiej Mizgalski, Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu, opiekun: Alicja Tomczyk, dyrektor szkoły: Izabela Kurek

Plac Św. Józefa to piękna grafika w ołówku. Autorzy przygotowali album na temat więzienia, opisano w nim m. in. to, że w gmachu kręcono kiedyś film. Bardzo ciekawie zrealizowano wywiad z Daraganem - odbywa się on w języku rosyjskim. Ciekawa forma i realizacja zasługuje na docenienie.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Julia Bartczak, Joanna Liszkowska, Niepubliczne Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał, dyrektor: dr Małgorzata Górska

Sporządzono na makiecie wizualizację dokonań Daragana. Wykorzystano przy tym fragmenty artykułów prasowych. Przygotowano stronę internetową, na której zamieszczono m. in. wywiad z Panią Stanisławą Zakrocką odnośnie życia codziennego w realiach okupacyjnych. Film wzorowano na Kaliskim Archiwum Filmowym. Jeśli chodzi o pojęcie współczesnego patrioty, to autorki udały się do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, do szkół, Parku Przyjaźni. Tam pytały o zdanie przedstawicieli różnych grup społecznych. Praca dobra, zrealizowana w sposób nowatorski.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody GłówneNagroda Główna w kategorii szkół podstawowych:

Julia Nowak, Szkoła Podstawowa Nr 22 w Kaliszu, opiekun: Małgorzata Karwowska, dyrektor szkoły: Monika Karpisiewicz

Na pracę składają się 3 płyty i album. Nagrano wywiad filmowy z Tomaszem Chajdukiem odnośnie jego działań na rzecz społeczności lokalnej, muzeum legionistów w Szczypiornie. Autorka przeprowadziła wywiad z Panią Leokadią Rodak na temat realiów życia okupacyjnego. Film zrealizowano na wzór Kaliskiego Archiwum Filmowego. Pytania są trafne, przemyślane. Na prezentacji multimedialnej opisano fachowo pobyt więźniów w kaliskim więzieniu w czasie II wojny światowej. Wspomniano o kręceniu filmu w siedzibie więzienia i o zasadach dla osadzonych. Album jest czysty, przejrzysty, sporządzony z pietyzmem. Praca na wysokim poziomie, wymagała dużego wkładu pracy.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Plik w formacie PDFPrezentacja: Kaliskie więzienie
Pobierz plik w formacie PDF


Agnieszka Forysiak, Gabriela Janiak, Julia Spychałowicz, Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler

Jeśli chodzi o temat więzienia to wykonano kolorowy rysunek tego gmachu. Dołączono płytę, na której znajdują się dwa filmy. Pierwszy to opowieść o Placu św. Józefa, przeplatana starymi pocztówkami. Dziewczynki zwiedzają budynek, w którym mieści się Getin Bank, w tle leci muzyka z "Nocy i Dni". Przeprowadzono też wywiad z Januszem Stilterem jako współczesnym patriotą. Pan Stilter mówił o swojej społecznej pracy na rzecz dbałości o zegary kaliskie. Dziewczynki przygotowały ciekawe pytania, trafnie wybrały bohatera wywiadu.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Łukasz Kardoliński, Kasper Wroczyński, Michał Grzegorski, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał, dyrektor szkoły: Dagmara Zimoch

Uczniowie zbudowali makietę więzienia z kartonu i kolorowego papieru wraz z albumem starych widoków. Tekst wpisano odręcznie. Przygotowali też album w formie porównania Placu Św. Józefa "wczoraj i dziś". Opisano m. in. cerkiew, starostwo, kościół św. Józefa. Praca ładna, przemyślana. Prezentacja multimedialna o Daraganie opisuje m. in. jego rodzinę, młodość, dokonania w rozwoju Kalisza. Podano ciekawe anegdoty.

Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne
Nagrody Główne

Plik w formacie PDFPrezentacja: Życzliwy gubernator i jego dokonania
Pobierz plik w formacie PDF