Ad fontes! 2015 - Wyróżnienia

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Daria Nowak, IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, opiekun: Renata Jarentowska, dyrektor szkoły: Izabela Kotkowska

Uczennica sporządziła opracowanie w formie jednodniówki kaliskiej odnośnie więzienia. Temat Placu Św. Józefa reprezentuje rysunek wykonany ołówkiem wedle opisu placu z "Nocy i dni". Prezentacja multimedialna opisuje losy m. in. ludności żydowskiej w czasie okupacji hitlerowskiej. Praca ma przemyślany układ.

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Plik w formacie PDFPrezentacja: Żydzi w Kaliszu podczas okupacji hitlerowskiej
Pobierz plik w formacie PDF


Konrad Żmuda, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekun: Izabella Galuba-Bryja, dyrektor szkoły: Magdalena Mocna

Uczeń przygotował makietę więzienia, bazującą na opisie z opowiadania. Na temat Placu Św. Józefa sporządził dobre opracowanie pisemne, zawierające wiele szczegółów architektonicznych. Za przykład lokalnego patrioty uczeń uznał swoją babcię - opisał jej historię życia.

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Joanna Wietrzych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu, opiekun: Karolina Wdowczyk, dyrektor szkoły: Anna Piotrowska-Wągrocka

Wykonano trzy prezentacje multimedialne na temat: więzienia, okupacji i Daragana. Praca jest ładna, przejrzysta, o jasnym układzie. Zawiera bibliografię.

Plik w formacie PDFPrezentacja: Kaliskie więzienie
Pobierz plik w formacie PDF

Plik w formacie PDFPrezentacja: Kalisz w czasie okupacji hitlerowskiej
Pobierz plik w formacie PDF

Plik w formacie PDFPrezentacja: Michaił Daragan
Pobierz plik w formacie PDF


Zuzanna Kit, Daria Chojnacka, I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, opiekun: Ewelina Majewska-Kędzia, dyrektor szkoły: Elżbieta Karpisiewicz

Oddano rysunek bazyliki NMP w czerwi. Zarejestrowano film o kaliskim więzieniu - wywiad z psychologiem więziennym. Nagranie prezentuje m. in. rysunki wykonane przez więźniów. Nagrano także wywiad z Panem Władysławem Kościelniakiem, a w którym bierze udział Pani Bożena Szal-Truszkowska.

Wyróżnienia
Wyróżnienia
WyróżnieniaWyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych:

Jan Jopek, Niepubliczne Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu, opiekun: Wioletta Janiszewska, dyrektor szkoły: dr Małgorzata Górska

Autor przedrukował tekst wywiadu ze świadkiem wydarzeń okupacyjnych. Na temat Daragana i więzienia kaliskiego opracował prezentacje multimedialne. Zawierają one m. in. anegdoty z życia gubernatora, ciekawostki na temat gmachu przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. Całość ma ładną szatę graficzną.

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Plik w formacie PDFPrezentacja: Michaił Daragan - życzliwy gubernator i jego dokonania
Pobierz plik w formacie PDF

Plik w formacie PDFPrezentacja: Kaliskie więzienie
Pobierz plik w formacie PDF


Maksymilian Grzęda, Malwina Kuberacka, Natasza Jankowska, Niepubliczne Gimnazjum KSO "Edukator" w Kaliszu, opiekun: Joanna Musiał, dyrektor szkoły: dr Małgorzata Górska

Autorzy przygotowali makietę z planem miasta w czasie okupacji hitlerowskiej. Doczepiono do niej choragiewki z miejscami ważnymi np. Gaukinderheimem, fabryką "Winiary". Temat lokalnego patrioty opracowano w programie Prezi. Bohaterem prezentacji jest Piotr Tomankiewicz z fundacji "Nowa Nadzieja". Formę multimedialna ma także praca odnośnie kaliskiego więzienia. Jest to wywiad z byłym osadzonym.

Wyróżnienia
Wyróżnienia

Plik w formacie PDFPrezentacja: Koszmar kaliskiego więzienia
Pobierz plik w formacie PDF
Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych:

Paulina Guziewicz, Wiktoria Staszak, Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler

Dziewczynki wykonały album na temat 3 zagadnień: okupacji, więzienia i placu Św. Józefa. Album jest kolorowy, opisy do zdjęć wpisano odręcznie. Praca zawiera m. in. obwieszczenia władz niemieckich, skany dokumentów z APK.

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Krystian Pawłowicz, Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kaliszu, opiekun: Ewa Bezener, dyrektor szkoły: Ewa Zegler

Uczeń wykonał album z wydrukami komputerowymi zawierającymi relacje świadków z Kalisza i zdjęcia ze strony internetowej APK odnośnie okupacji. Oprócz tego przygotował dwa plakaty - o więzieniu i Placu św. Józefa. Teksty i zdjęcia zostały wklejone.

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia

Michał Tan, Oliwia Ciszewska, Natalia Struzik, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu, opiekun: Agata Cichocka, dyrektor szkoły: Joanna Zmyślony

Odnośnie tematu lokalnego patrioty wykonano plakat z dokonaniami Kaliszan - opisano m. in. bieg Ptolemeusza, miasta partnerskie, zabytki, kaliskie andruty. Autorzy oddali również rysunek gubernatora Daragana wykonany ołówkiem na tle biało-czerwonym z herbem Kalisza. Uczniowie opracowali także album z tekstem drukowanym na kolorowych kartach. Praca jest czysta i przejrzysta.

Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia
Wyróżnienia