Aktualności

Rusza konkurs "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna"

Zadaniem uczestników będzie stworzenie cyfrowego drzewa genealogicznego swojej rodziny w aplikacji konkursowej "Cyfrowe Drzewo Genealogiczne". Czytaj więcej...

Wystawa on-line

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt. "W karnawale same bale!". Czytaj więcej...

Zebrania naukowe w Archiwum Państwowym w Kaliszu

W grudniu 2021 r. w Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyły się trzy zebrania naukowe w formie zdalnej. Czytaj więcej...

Wykład dr. Sebastiana Pilarskiego

Prezentujemy wykład dr. Sebastiana Pilarskiego pt. "Represyjna działalność wymiaru sprawiedliwości wobec działaczy NSZZ Solidarność w okresie stanu wojennego w ujęciu ogólnopolskim i regionalnym (Wielkopolska Południowa)". Czytaj więcej...

Debata

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia debaty z udziałem Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka, Posła na Sejm RP dr. Jana Mosińskiego i Antoniego Pietkiewicza. Czytaj więcej...

Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Brzechczyna

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wykładem prof. dr. hab. Krzysztofa Brzechczyna pt. "O prokuratorze, który chciał zostać adwokatem. Bogusław Śliwa - zarys biografii". Czytaj więcej...

Wystawa on-line

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt. "70 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu". Czytaj więcej...

40. rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce

Z okazji zbliżającej się 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego Archiwum Państwowe w Kaliszu przygotowało cykl wykładów oraz debatę. Czytaj więcej...

Nowa spuścizna w zasobie kaliskiego Archiwum

Ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dniu 6 grudnia ogólnopolski Dzień Darczyńcy stał się okazją do przekazania przez inż. Romualda Zaręby kaliskiemu Archiwum swojej zawodowej spuścizny. Czytaj więcej...

Zaproszenie

Międzynarodowa konferencja "Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki". Czytaj więcej...

Jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu

24 listopada 2021 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu uroczyście zakończyło roczne obchody jubileuszu 70-lecia. Czytaj więcej...

Zaproszenie

Zaproszenie na uroczyste obchody 70–lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu w Państwowej Sieci Archiwalnej. Czytaj więcej...

Forum Archiwizacji zasobów polskiego Internetu

Zapraszamy do rejestracji zdalnego uczestnictwa w Forum Archiwizacji zasobów polskiego Internetu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. Czytaj więcej...

Wykład prof. dr. hab. Jerzego Pietrzaka

Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza wszystkich kaliszan do zapoznania się z wykładem prof. dr hab. Jerzego Pietrzaka pt. "Chwila" listopadowa 1918 r. w Kaliszu. Został on przygotowany przez Archiwum z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Czytaj więcej...

Wystawa on-line

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą on-line pt. "Dzieje rodziny Werbińskich - w służbie Polsce i społeczeństwu". Czytaj więcej...